Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: La Vie style d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska 152
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1614398000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirk osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, kupci podjetja, dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, neposredno trženje, za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanšajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, davčna številka, naziv davčnega urada, razporeditev v plačilni razred, transakcijski račun banke, podatki za odplačevanje kreditov, članarin, podatki za pokojninsko zavraovanje, podatki za zdravstveno zavarovanje, podatki za izplačilo nadomestila za prevoz in prehrano, minulo delo, olajšave za vzdrževanje družinskih članov, podatki o urni postavki za refudacijske zahtevke preteklih izplačilih osebnih dohodkov iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: La Vie style d.o.o., R Hiša - računovodski servis, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovane RS, Adriatic d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d..d, Davčni urad RS in na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago in privolitrv delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih dokumentov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na varovanje osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa v pisarniških omarah, ki se nahajajo v pisarniških prostorih odgovorne osebe ( direktorja), zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni odgovorne osebe. Zbirka osebnih podatkov se vodi v personalnih mapah. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke ppodatkov, ter diskete in zgoščenke z zbirko osebnih podatkov se izven delovnega časa hranijo v zaklenjeni pisarniški omari v prostorih odgovorne osebe in na enak postopek pri odgovorni osebi računalniškega servisa R Hiša d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 130
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: La Vie style d.o.o. Šmartinska 152 1000 Ljubljana Matična številka: 161 43 98
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam