Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Lamont d.o.o.
Sedež ali naslov: Brnčičeva 19/2
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5509467000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih Lamont d.o.o., Brnčičeva 19/2, Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen zakona o delovnih razmerjih (Ur.L. RS št. 42/02 in 1. odstavek 8. člena in 1. odstavek 9 člena Zakona o varstvo osebnih podatkov (Ur.I.RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi - delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dela družbe, za zavarovanje gradiva za statistična raziskovanja, za obveščanje uporabnika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo takoj po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani - 46. člen ZDR
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, telefonska št. in elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Lamont d.o.o. -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.I.RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. to so delavci, ki imajo dostop do kadrovskih evidenc. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 01.01.2007 sprejel direktor. Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lavrinšek Franc, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam