Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AD ORIS d.o.o.
Sedež ali naslov: MIRJE 27
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1914359000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti zobne ordinacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kartotečna zbirka
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, roj. podatki, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo nikomur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjeni kartotečni omari, prostor se nizven delovnega časa zaklepa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: AD ORIS d.o.o., MIRJE 27, 1000 LJUBLJANA, mat. št.; 1914359
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam