Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MURIDENT ZOBNA AMBULANTA D.O.O.
Sedež ali naslov: MALGAJEVA 7
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2250314000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ZOBNI AMBULANTI , MURIDENT D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi,uveljavljanje pravice posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,EMŠO,davčna številka,kraj.občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic,strokovna usposobljenost,delovne naloge,delovni čas( v urah na teden),zaposlitev za določen ali nedoločen čas ali pogodbeno delo,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,dejavnost delodajalca,podatki iz delovne knjižice,razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: zavod za zaposlovanje,zavod za zdravstveno zavarovanje,zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija,vezana na zbirko podatkov,se izven delovnega časa zaklepa ,zaklepajo pa se tudi v delovnem času ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov ki se vodi ročno v personalnih mapah se izven delovnega časa zaklepa v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju Murident d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za uveljavljanje pravic posameznika,na katerga se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,EMŠO,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic.strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovne naloge,delovni čas ( v urah na teden ),oblika zaposlitve ( določen,nedoločen čas,pogodbeno delo ),datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,dejavnost delodajalca,podatki iz delavske knjižice,dejansko opravljene ure,skupaj neopravljene ure skupaj z nadomestilomplače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje,ure porodniškega dopusta,ure na delu,daljem od polnega delovnega časa,izplačane plače za nadurno delo,prejemki delavca za odpravnino,prejemki delavca za jubilejno nagrado,prejemki delavca za regres.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje RS,davčni urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v delavnem času, če v teh prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniški in papirni obliki,slednjo se izven delovnega časa zaklepa v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZAKON O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU KODEKS MEDICINSKE ETIKE IN DEONTOLOGIJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,EMŠO,stalno in začasno prebivališče,telefonska številka,podatki o zdravstvenih storitvah in zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik,zdravstveno osebje zaposleno v podjetju ali ki sodeluje v procesu zdravljenja,programska hiša,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu in po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam. Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo,kakor tudi v delovnem času niso brez nadzora,prostori so varovani s protivlomno napravo.Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo,s sistemom gesel.Papirnate oblike pa se hranijo v omari ki jo je mogoče zakleniti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih ZZZS s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76.člen ZZVZZ)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH NA DELOVNEM MESTU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju Murident d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,EMŠO,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,delo ki ga je opravljal pri nezgodi,datum nesreče ,vzrok nesreče,ali so so bili izvedeni splošni in posebni ukrepiza varstvo in zdravje pri delu,kje na delovnem mestu se je pripetila nesreča,na službenem potovanju,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje,zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija,vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa v omaro,prav tako v delavnem času če v prostoru ni pooblaščenih oseb. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam