Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvo Oblak, d.o.o.
Sedež ali naslov: Pod Plevno 93
Poštna številka: 4220 Škofja Loka
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 1470752001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca obravnavanih pacientov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V ambulanti obravnavani pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje splošne in specialistične zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let in več.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja, telefon, anamneza, klinični status, druga zdravstvena dokumentacija in izvidi(RTG, izvidi drugih zdravnikov, histološki izvidi),seznami opravljenih storitev, delovni in študijski modeli, fotografije.
 • Uporabniki zbirke: Zvaod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je družba Zobozdravstvo Ob lak, d.o.o. izdala dne 22.12.2006. Kartoteke in izvidi se hranjo v kovinskih omarah s ključavnico. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do podatkov na elektronskem mediju je zaščiten s kartico in kodami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke os. podatkov se ne povetzujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam