Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OA duržba za okulistične in optične storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: Slamnikarska cesta 3
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1799819000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitv
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, Naslov, EMŠOdavčna številka,št. osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, lastnik podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki so zakljenjeni in pod alarmno napravo,kartoteke se shranjujejo na zunanji disk in so zavarovane.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OA d.o.o., Slamnikarska cesta 3, 1230 Domžale
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izdanih računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, naslov, telefonska številka, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki so zakljenjeni in pod alarmno napravo, kartoteke se shranjujejo na zunanji disk in so zavarovane.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OA d.o.o., Slamnikarska cesta 3, 1230 Domžale.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG KARTOTEK STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kartoteke strank
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje kartotek in izdajo ortopedskega pripomočka
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, naslo, telefonska številka, številka zavarovanja, dioptrija.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se shranjujejo osebni podatki so zakljenjeni in pod alarmno napravo, kartoteke se shranjujejo na zunanji disk in so zavarovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Adriatic, Triglav, Vzajemna.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OA d.o.o., Slamnikarska cesta 3, 1230 Domžale
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam