Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAFE INVEST-MREŽA zavarovalniško zastopanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Osojnikova ulica 3-5
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5841569000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zavarovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, zavarovalna pogodba in osebna privolitev strank-zavarovancev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava ponudbe in zbiranje dokumentacije, ki jih potrebuje zavarovalnica za sklenitev zavarovalne pogodbe, obračunavanje in izplačevanje provizij sodelavcem in zavarovalnim zastopnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka ponudbe, številka police, ime in priimek zavarovanca in zavarovalca, EMŠO, davčna številka, spol, družinsko stanje, naslov bivanja, delovno mesto, transakcijski račun, začetek in konec zavarovanja, višina letne premije, način plačevanja premije, zdravstveno stanje zavarovanca, višina in teža zavarovanca, upravičenci v primeru smrti ali doživetja, podatki o bivalnih površinah, podatki o sklenjenih zavarovanjih, podatki o lastništvu vozil, podatki o škodnih dogodkih v času sklenjenega zavarovanja, višina izplačane zavarovalnine.
 • Uporabniki zbirke: -zavarovalnice, Na podlagi izrecne zahteve tudi druge osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi tudi v elektronski obliki v ustreznem programskem jeziku. Do podatkov imajo preko gesla dostop le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam