Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEGARTIS d.o.o.
Sedež ali naslov: Trimlini 2i
Poštna številka: 9220
Kraj: Lendava
Matična številka: 2197766000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV STORITEV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -NAROČNIKI STORITEV DRUŽBE -CIVILNE OSEBE KOT POSLOVNI PARTNERJI DRUŽBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -STATISTIČNE OBDELAVE KUPCEV IN NAROČNIKOV STORITEV DRUŽBE -IZPOLNJEVANJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -IME IN PRIIMEK -NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA BIVALIŠČA -ZAPOSLITEV (ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS IN DELODAJALEC) -ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA -DAVČNA ŠTEVILKA -TELEFONSKA ŠTEVILKA ALI ŠTEVILKA GSM APARATA -ELEKTRONSKI NASLOV -ŠTEVILKA FAX APARATA
 • Uporabniki zbirke: -NA PODLAGI IZRECNE PRIVOLITVE STRANKE (BANKE,ZAVAROVALNICE,ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE), TER DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZ- NIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU -V POSEBNIH PRIMERIH POOBLAŠČENI ODVETNIK, SODNI IZVEDENEC, POLICIJA, SODIŠČE, INŠPEKCIJSKE SLUŽBE -VARSTVO PRI DELU, MERITVE DELOVNIH STROJEV, IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV OPRAVLJA: BALVEPT d.o.o., LENDAVSKA UL. 33, 9000 MURSKA SOBOTA -RAČUNALNIKE VZDRŽUJE IN IMA VPOGLED V BAZE PODATKOV: ININ d.o.o., CIRIL METODOVA 38, 9000 MURSKA SOBOTA -DAVČNO SVETOVANJE IN VPOGLEDE V PODATKE IMA: DEPS CONSULTING d.o.o., CESTA MARŠALA TITA 1, 4270 JESENICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POTEKA V SKLADU Z DOLOČILI \"PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI LEGARTIS d.o.o., TRIMLINI 2i, 9220 LENDAVA\" TER OB NEPOSREDNI IN PRIMERNI UPORABI DOLOČIL \"ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV\" (UR.LIST R SLOVENIJE ŠT. 94/2007-URADNO PREČIŠČENO BESEDILO)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OSEBNI PODATKI IZ KATALOGA SE NE POSREDUJEJO ZASTOPNIKU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZAPOSLENI DELAVCI IN NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V DRUŽBI IN NJIHOVI ZAVAROVANI DRUŽINSKI ČLANI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA. PRI IZDELAVI STATISTIČNIH POROČIL SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO TAKO, DA IDENTITETA POSAMEZNIKA NI RAZVIDNA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, STALNO ALI ZAČASNO BIVALIŠČE, ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO), DAVČNE ŠTEVILKA, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, PODATKI O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH, PODATKI O ZAVAROVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH, PODATKI O IZRABI DOPUSTA, STROKOVNA IN FUNKCIONALNA ZNANJA, SPECIFIČNA STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNO MESTO, TRAJANJE IN NAČIN DELOVNEGA ČASA (UR DNEVNO, TEDENSKO, MESEČNO, DELJEN DELOVNI ČAS, IZMENSKO DELO), ZAVAROVALNA DOBA, OBLIKA DELOVNEGA RAZMERJA (ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS), DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, IZOBRAŽEVANJE OB DELU ALI IZ DELA, INVALIDNOST, NESREČE PRI DELU, OMEJENA DELOVNA ZMOŽNOST, DRUŽINSKE RAZMERE, OSEBNI PODATKI MLADOLETNIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PLAČE IN NADOMESTILA, FINANČNE OBREMENITVE, ELEKTRONSKI NASLOVI ZAPOSLENIH, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DISCIPLINSKI UKREPI
 • Uporabniki zbirke: -DRŽAVNE IN DRUGE INSTITUCIJE (ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENI ZAVOD, STATISTIČNI URAD, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA VZAJEMNA d.d. IN ADRIATIC D.D., TRIGLAV d.d., DAVČNI URAD R SLOVENIJE) -VARSTVO PRI DELU, MERITVE DELOVNIH STROJEV, IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV OPRAVLJA: BALVEPT d.o.o., LENDAVSKA 33, 9000 MURSKA SOBOTA -RAČUNALNIKE VZDRŽUJE IN IMA VPOGLED V BAZE PODATKOV: ININ d.o.o., CIRIL METODOVA 38, 9000 MURSKA SOBOTA -DAVČNO SVETOVANJE IN VPOGLEDE V PODATKE IMA: DEPS CONSULTING d.o.o., CESTA MARŠALA TITA 1 4270 JESENICE -TER DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH OSEBNIH PODATKOV ZAKONSKO PODLAGO, OSEBNO PRIVOLITEV DELAVCA ALI POGODBENO RAZMERJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POTEKA V SKLADU Z DOLOČILI "PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI LEGARTIS d.o.o., TRIMLINI 2i, 9220 LENDAVA" TER OB NEPOSREDNI IN PRIMERNI UPORABI DOLOČIL "ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV" (UR.LIST R SLOVENIJE ŠT. 94/2007-URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OSEBNI PODATKI IZ KATALOGA SE NE POSREDUJEJO ZASTOPNIKU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam