Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SI-ASISTENT posredništvo in pravno svetovanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Osojnikova ulica 3-5
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 2288311000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah-oškodovancih, zavarovancih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke - oškodovanci in zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pripravljanje odškodninskega zahtevka, prijava nezgod
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, spol, naslov bivanja, zaposlitev, delovno mesto, transakcijski račun, datum in kraj utrpele nezgode ali drugega škodnega dogodka, medicinska dokumnetacija v zvezi s poškodbo, zdravstveno stanje pred poškodbo, zdravstveno stanje po poškodbi, osebno zavarovanje, premoženjska zavarovanja, številka police, premoženjsko stanje, izplačana odškodnina.
 • Uporabniki zbirke: Zavrovalnice, povzročitelji škode, odgovorne osebe za utrpelo škodo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v posebnih spisih in v elektronski obliki. Do podatkov iv elektronski obliki majo preko gesla dostop le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga dne 05.12.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam