Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Perigon d.o.o.
Sedež ali naslov: Vojkova cesta 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2010763000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Zbirka se vodi ročno in je hranjena v kovinski in ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ?
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ?
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam