Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P TEAM d.o.o.
Sedež ali naslov: Pot na Ferjanko 1
Poštna številka: 1358
Kraj: LOG PRI BREZOVICI
Matična številka: 5499003000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje Pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, EMŠO, davčna številka, spol, datum in kraj rojstva, priimek ob rojstvu, stan, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: P TEAM d.o.o., Pot na Ferjanko 1, 1358 Log pri Brezovici, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna uprava RS, Ajpes
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le omejenemu delu zaposlenih v podjetju in sicer direktorju in administratorki-računovodkinji. Zapisani so v računalniškem programu, ki je zavarovan z lastnim geslom in različnimi avtorizacijami za posameznega uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezuje se z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri Dobaviteljih - Prodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, tel.št.
 • Uporabniki zbirke: P TEAM d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v računalniškem programu, do katerega imajo dostop le zaposleni z lastnim geslom. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezuje se z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, firma, tel.št. kupca
 • Uporabniki zbirke: P TEAM d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le zaposlenim v podjetju z lastnim geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezuje se z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam