Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ŠEMSUDIN ALEŠEVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠEMSUDIN ALEŠEVIĆ S.P.
Sedež ali naslov: LOJZKE ŠTEBIJEVE 4
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5216857000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN PLAČI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN BIVŠI ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGOD O ZAPOSLITVI, STATISTIČNA RAZISKOVANJA, UVALJAVLJANJE PRAVICE POSAMEZNIKA NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO IN DRUGE URADNE NAMENE ZA KATERE SE PODATKI UPORABLJAJO
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, OBČINA, SPOL, PRIIMEK IN IME OB ROJSTVU, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, NALOV, ZAČASNI NASLOV, ŠT. DELOVNE KNJIŽICE, IZOBRAZBA, DRŽAVJANSTVO, PLAČILNI RAZRED, NAZIV DELOVNEGA MESTA, DELOVNA DOBA PRED VSTOPOM IN TEKOČA DELOVNA DOBA, IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU, ZDRAVSTVENI PREGLED, DRUŽINSKI ČLANI, INVALID IN DATIM NASTANKA INVALIDNOSTI TELESNA OKVARA.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ,ZRSZ, SODIŠČA, POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, POOBLAŠČENI RAČUNOVODSKI SERVIS, DURS AJPES BANKE ZAVAROVALNICE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V OSEBNI MAPI DELAVCA, KI SE NAHAJA V ZAKLENJENI IN OGNJA VARNI OMARI V PISARNI, KI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENE. RAČUNALNIK V KATEREM SE HRANIJO OSEBNI PODATKI DEALVCA IMA ZAŠČITNO KODO, ZA KATEREO VE SAMO POOBALŠČENI DELAVEC IN SAMOSTOJNI PODJETNIK.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KJNIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam