Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): POGAČNIK DARJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA POGAČNIK
Sedež ali naslov: PODGORA PRI DOLSKEM 19
Poštna številka: 1262
Kraj: DOL PRI LJUBLJANI
Matična številka: 1440713000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA RECEPTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRAVILA O OZVAJANJU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBISKOVALCI LEKARNE, KI DVIGUJEJO ZDRAVILA IN MTP
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NADZOR NAD PRAVILNIM PREDPISOVANJEM IN IZDAJO ZDRAVIL
 • Rok hrambe (neobvezno): 7 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VSI PODATKI, KI SO ELEMENT PRAVILNO IZPOLNJENEGA RP-OBRAZCA KAR JASNO OPREDELJUJE PRAVILA O IZVAJANJU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,zavarovalne družbe ADRIATIC, VZAJEMNA IN TRIGLAV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, KJER SE HRANIJO RECEPTI SO FIZIČNO LOČENI OD LEKARNE IN DOSTOP DO NJIH JE SAMO POD NADZOROM KONCESIONARJA IN EVIDENTIRAN PODROBNEJE PA TO UREJA NAŠ INTERNI PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO ZAENKRAT
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: GA NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam