Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Alenka Voljč
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Izvršiteljica
Sedež ali naslov: Gabrče 33
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 1512226000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O IZVRŠBAH IN ZAVAROVANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Ur. l. RS, št.: 51/98 in 75/02) – 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upniki, dolžniki, sodišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršitev sodnih sklepov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po ustavitvi postopka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04), ker gre za pravnomočne sodbe sodišč, ki so javne v skladu s členom 24 Ustave Republike Slovenije
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče dolžnika in upnika, višina terjatve
 • Uporabniki zbirke: - izvršitelji, njihovi namestniki, pomočniki in administrativen kader, zaposlen pri izvršitelju; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega to ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdala izvršiteljica Alenka Voljč dne 30.11.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Izvršiteljica Alenka Voljč, Gabrče 33, 1360 Vrhnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. RS, št.: 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri izvršitelju: - pomočnik - administrativni kader
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje personalnih map
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 18. in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 55/99 in 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - ZPIZ - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 55/99, 57/01, 59/01 in 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdala Izvršiteljica Alenka VOLJČ dne 30.11.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Izvršiteljica Alenka Voljč, Gabrče 33, 1360 Vrhnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zahtevkov za izvršbo in zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - dolžniki - upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence izvršilnih zadev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18. in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 59/99, 57/01, 59/01 in 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stanovanje, strokovna izobrazba, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: - izvršitelj - pomočnik - administrativni kader - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 59/99, 57/01, 59/01 in 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu izvršiteljice, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča, …), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetnih trakov, optični diski, …, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdala izvršiteljica Alenka Voljč dne 30.11.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Izvršiteljica Alenka Voljč, Gabrče 33, 1360 Vrhnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam