Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite
Sedež ali naslov: Cesta 24.junija 23
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5160677000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov športnikov, trenerjev, sodelavcev in sodelujočih v programih zveze

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: športniki, trenerji, pogodbeni sodelavci, sodelujoči v programih zveze
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje medsebojnih pravic in obveznosti, izvajanje dejavnosti, za druge uradne namene;
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 50 let po prenehanju potrebe, po poteku tega roka pa se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka potnega lista, številka osebne izkaznice, datum in kraj izdaje osebne izkaznice, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, številka TR ; -invalidnost, športna panoga, tekmovalne discipline, datum in kraj opravljene klasifikacije, mednarodna kategorija, nacionalna klasifikacija; -poklic, šolska izobrazba, zaposlitev, članstvo v društvu
 • Uporabniki zbirke: -Mednarodne organizacije za šport invalidov -OKS -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostor je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le strokovni delavci ZŠIS-POK. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o določitvi katalogov zbirk osebnih podatkov in o zavarovanju osebnih podatkov v ZŠIS-POK, ki ga je sprejel UO ZŠIS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam