Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Brenčič Jerica s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Lekarna Murgle
Sedež ali naslov: Cesta v Mestni log 55
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1086120000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zbirka receptov izdanih zdravil, informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti,ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje lekarniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, registrska številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja, njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na recept.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirke hranijo so varovane v skladu z ZVOP-1 in internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Mat. št.: 1076120 Brenčič Jerica s.p., Lekarna Murgle Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam