Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): VESNA PLEVNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALERGOLOŠKA IN PEDIATRIČNA ORDINACIJA VESNA PLEVNIK VODUŠEK
Sedež ali naslov: REGENTOVA 70
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1455320000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV V REGISTER ZBIRK PRI INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV UR.LIST RS 86/04, 113/05
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI ( OTROCI IN NJIHOVI STARŠI)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UVELJAVLJANJE PRAVIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA OTROK IN STARŠEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK OTROKA IN STARŠEV, NASLOV DOMA IN V SLUŽBI, TELEFONSKA ŠTEVILKA, EMŠO, POKLIC, VRTEC ALI ŠOLA, ZDRAVSTVENO STANJE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE30.11.2007 IZDALA ALERGOLOŠKA IN PEDIATRIČNA ORDINACIJA VESNA P. VODUŠEK, SP
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam