Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dušan Hrobat
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Lekarna Nove Poljane
Sedež ali naslov: Gasparijeva 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1536915000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih raceptov,

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstu, Zakon o Lekarniški dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacenti ki so vnovčili recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogod o izvajanju zdravstvenega varsta, likvidacija škod, nacionalne zdravstvene statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pacienta, naslov, datum rojstva, spol, ZZZS številka zavarovane osebe, št. Enote ZZZS, Zavarovalna podlaga, Dodatna zavarovalnica, šifra dodatnega zavarovanja, št zavarovalne police, Zdravstveni zavod izdaje recepta, ime in priimek zdravnika, ki je recet izdal.
 • Uporabniki zbirke: Lekarna Nove Poljane, ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriticSlovenica d.d., Triglav d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjem tehnično varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pacientov,

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu, zakon o lekarniški dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so vnovčili recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaje zdravil na recept. Likvidacija škod.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Primek, ime, naslov, spol, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Lekarna Nove Poljane, ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica Triglav,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjeno v tehnično varovanem prostoru, Računalniki kriptografsko zaščiteni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca Zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah ne področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v lekarni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in primek, naslv EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, datum rojstva, poklic, izobrazbo, delovne naloge, št transakcijskega računa,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, SPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v tehnično zavarovanem protoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam