Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska c. 163
Naziv ali firma: MAYER MCCANN, KOMUNIKACIJSKE IN MARKETINŠKE STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1294083000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Udeleženci nagradne igre Mastercard (november 2004-januar 2005)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, starost, davčna številka, vir informacije o nagradni igri, ime banke izdajateljice njihove Master Card kartice in podatek, ali so v obdobju od 15. novembra dalje opravili nakup z Master Card kartico.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Udeleženci poprodajnih aktivnosti znamke Opel

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, pošta, kraj, telefonska številka, znamka in tip trenutnega vozila, starost.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Udeleženci nagradne igre Siemens M65 s Hervisom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, pošta, kraj, telefonska številka, davčna številka in podpis.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Udeleženci nagradne igre Siemens Real Madrid

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, pošta, kraj.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Udeleženci nagradne igre Maestro (oktober 2006-december2006)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev udeležencev nagradne igre.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci nagradne igre, tisti udeleženci nagradne igre, ki se nagradne igre udeležijo tako, da organizatorju pošljejo dopisnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba žrebanja nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka dobitnikov prvih enajstih nagrad, informacijo o tem. ali je posameznik pri nagradni igri sodeloval z nakupom ali tako, da je poslal organizatorju dopisnico.
 • Uporabniki zbirke: Izkjučno upravljavec za potrebe žrebanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejen dostop do listin in računalnikov: do listin in računalnikov imajo dostop le posebej pooblaščeni delavci, ki so opozorjeni na dolžnost varovanja osebnih podatkov ne glede na potek časa. Fizično varovanje listin, na katerih so osebni podatki: hramba v sefu. Varovanje aplikacijskih programov in računalnikov, kjer so osebni podatki: uporaba aplikacijskih programov, ki onemogočajo dostop do osebnih podatkov brez uporabe posebne kode, ki jo poznajo le posebej pooblaščeni delavci. Varovanje prenosov po telekomunikacijskih omrežjih: prenosi niso predvideni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Udeleženci nagradne igre MasterCard Usage Promotion - nagradna igra 6 april - 10- junij 2007

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna osebna privolitev udeležencev nagradne igre
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Nagrajenci nagradne igre; - Tisti udeleženci nagradne igre, ki se nagradne igre udeležijo tako, da organizatorju pošljejo dopisnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba žrebanja nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Naslov - Telefonska številka - Davčna številka dobitnikov prvih enajstih nagrad - Informacije o tem, ali je posameznik pri nagradni igri sodeloval z nakupom ali tako, da je poslal organizatorju dopisnico.
 • Uporabniki zbirke: Izključno upravljalec za potrebe žrebanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejen dostop do listin in računalnikov: do listin in računalnikov imajo dostop le posebej pooblaščeni delavci, ki so opozorjeni na dolžnost varovanja osebnih podatkov ne glede na potek časa, Fizično varovanje listin, na katerih so osebni podatki: hramba v sefu, Varovanje aplikacijskih programov in računalnikov, kjer so osebni podatki : uporaba ustreznih aplikacijskih programov, ki onemogočajo dostop do osebnih podatkov brez uporabe posebne kode, ki jo poznajo le posebej pooblaščeni delavci, Varovanje prenosov po telekomunikacijskih omrežjih: prenosi niso predvideni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezave ne bo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne gre za primer iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam