Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MERIT INTERNATIONAL D.O.O.
Sedež ali naslov: LETALIŠKA CESTA 3C
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5779545000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Merit International d.o.o., nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene za uveljavljanje pravic posameznika, na kateraga se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poštna številka, kraj - invalidnost, stopnja invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen/nedoločen čas), razlog za sklenitev za določen čas, zavarovalna doba - izobrazba, strokovna usposobljenost delavca, poklic, ki ga opravlja, naziv delovnega mesta - število ur tedenskega rednega dela, razporeditev delovnega časa, kraj kjer opravlja delo - datum prenehanja, način prenehanja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije , Davčni uradi, Zavod za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pog. razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma v obliki klasične evidence , zaklenjene v ognjevarni omari. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi ves čas, ko v prostorih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam