Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Linhartova 11 a
Naziv ali firma: Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2168979
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava računov, pošiljanje izdelkov, sprejemanje reklamacij in servisiranje, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupovalnega obnašanja, obveščanje kupcev o novostih, pošiljanje katalogov in ponudb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefon, e-mail, rojstni podatki Za pravne osebe: naziv podjetja, kontaktna oseba, naslov, davčna številka, telefon, e-mail
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepa. Prostor je zavarovan z alarmnim sistemom, ki je povezan z varnostno službo. V okviru delavnega časa je vhod dodatno zavarovan z javljalnikom gibanja. Zbirka podatkov je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Sistem gesel omogoča pregled, kdo je posegal v bazo podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je določil prokurist in so navedene v prilogi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2006 izdalo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov, izpisi ter kasete in CD plošče se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2006 izdalo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam