Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IRMA ŠKORO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠKORO IRMA, ZASEBNA ZOBOZDRAVNICA
Sedež ali naslov: SELIŠKA CESTA 3
Poštna številka: 4260
Kraj: BLED
Matična številka: 2266440000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti v zobozdravstveni ordinaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja zobozdravstvene dejavnosti in uveljavljanja pravice pacientov iz naslova zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, zaposlitveni status, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, omare v katerih se zbirka vodi ročno so ognjevarne in se jih zaklepa. Elektronska zbirka osebnih podatkov je dotopna le z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2007 izdal Škoro Irma, Zasebna zobozdravnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov pacientov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam