Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Milojka Pavletić Kopilović, dr. med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Pedopsihiatrični dispanzer
Sedež ali naslov: Fornače 35
Poštna številka: 6330
Kraj: Piran
Matična številka: 1285521000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osnovna medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki v zbirki predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, ki jo uporabljamo pri obravnavi v ambulantno-specialistični dejavnosti (področje pedopsihiatrije).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek otroka/mladostnika, rojstni datum (EMŠO) in spol, številka zdravstvenega zavarovanja, genogram, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, zakonski stan, telefon, vzgojno-varstvena oz. izobraževalna ustanova, pedopsihiatrična anamneza, status, diagnoza, terapija, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, napotitev, zavarovalniški status ime in priimek staršev otroka/mladostnika, letnica rojstva, številka zdravstvenega zavarovanja, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, zaposlitev, telefon, zavarovalniški status
 • Uporabniki zbirke: Pedopsihiatrični dispanzer, Fornače 35, 6330 Piran in drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa hrani in zaklepa v kovinske kartotečne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le zdravstveni delavci upravljavca. Elektronska zbirka osebnih podatkov je varovana s sistemom gesel in dostop do podatkov imajo imajo le zdravstveni delavci upravljavca in pogodbeni računalniški operater. Postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 5. 11. 2007 izdal Pedopsihiatrični dispanzer.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje dela v ambulantno-specialistični dejavnosti (izdaja receptov, napotnic, nalogov, zdravniških mnenj).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, številka izvajalca, številka zdravnika, diagnoza bolezni - stanja in postopek (napotitev, pobudnik za napotitev)
 • Uporabniki zbirke: Pedopsihiatrični dispanzer, Fornače 35, 6330 Piran in drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Elektronska zbirka osebnih podatkov je varovana s sistemom gesel in dostop do podatkov imajo imajo le zdravstveni delavci upravljavca in pogodbeni računalniški operater. Postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 5. 11. 2007 izdal Pedopsihiatrični dispanzer.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam