Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dušan Škafar s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DISKOTEKA M3
Sedež ali naslov: Ravenska cesta 12
Poštna številka: 9231
Kraj: Beltinci
Matična številka: 0005590192
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR: zajema sledeča območja in prostore: Plesišče1, plesišče 2, točilna miza1, točilna miz

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v diskoteki, , obiskovalci poslovnih prostorov diskoteke, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje optrebne stopnje varstva osebnih podatkov v družbi, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika), datum in čas vstopa oz. izstopa v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V osebnih primerih se na zahtevo (pisno) podatki posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa samostojnega podjetnika o načinu izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v DISKOTEKI M3 ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP Ur.L.RS št. 86/2004 in 67/2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evodencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam