Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GALLUT D.O.O.
Sedež ali naslov: SELIŠKARJEVA 36
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 1847244000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, KRAJ DELA, POKLIC, DELOVNA DOBA, DATUM PRIČETKA DELA V PODJETJU
 • Uporabniki zbirke: GALLUT D.O.O., ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, KJER SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SO IZVEN DELOVNEGA ČASA NEDOSTOPNI. V DELOVNE ČASU PA SO PODATKI DOSTOPNI ODGOVORNI OSEBI IN POOBLAŠČENEMU RAČUNOVODSKEMU SERVISU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE POVEZUJEJO SE Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KREVH IN KREVH D.N.O., TRŽAŠKA 64,1000 LJUBLJANA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV DOBAVITELJA, NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: GALLUT D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP PODATKOV O DOBAVITELJIH JE OMOGOČEN ODGOVORNI OSEBI PODJETJA IN POOBLAŠČENEMU RAČUNOVODSKEMU SERVISU. IZVEN DELOVNEGA ČASA SO PODATKI NEDOSTOPNI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KREVH IN KREVH D.N.O. TRŽAŠKA CESTA 64, 1000 LJUBLJANA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV IN IME IN PRIIMEK KUPCA, NASLOV KUPCA, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: GALLUT D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP PODATKOV JE OMOGOČEN ODGOVORNI OSEBI PODJETJA IN POOBLAŠČENEMU RAČUNOVODSKEMU SERVISU. IZVEN DELOVNEGA ČASA SO PODATKI NEDOSTOPNI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KREVH IN KREVH D.N.O., TRŽAŠKA 64, 1000 LJUBLJANA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam