Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Gibanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 74
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1662953000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v firmi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, neposredno trženje, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa in je pod alarmom. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je zaščitena z geslom, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je shranjena v kovinskem sefu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so podrobeje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o bolnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o obravni bolnika, zapis ali opis fizioterapevtskega statusa, obveščanje, pošiljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, datum poškodbe in/ali obolenja, diagnoza, fizioterapevtski status.
 • Uporabniki zbirke: Firma Gibanje d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa in je pod alarmom. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je zaščitena z geslom, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je shranjena v kovinskem sefu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji potrebnega materiala v firmi Gibanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe naročanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov, spletna stran
 • Uporabniki zbirke: Firma Gibanje d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa in je pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena z ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam