Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: dens barlič zobozdravstvo d.o.o.
Sedež ali naslov: trdinova 1
Poštna številka: 8250
Kraj: brežice
Matična številka: 2312891000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, BELEŽENJE IN OBRAČUN STORITEV, ZA KONTROLO S STRANI ZDRAVSTVENIH ZAVAROVALNIC IN ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,EMŠO, ŠTEVILKA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA,ZAKONSKI STAN, IZOBRAZBA, POKLIC, NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA, NASLOV ZAČASNEGABIVALIŠČA,TELEFON,DIAGNOZA , DATUM STIKA, NAČRTOVANI STIKI,ŠTEVILKA ZDRAVNIKA, TERAPIJA, NAPOTITEV, VZROK ZAČASNE DELA NEZMOŽNOSTI, ZAVAROVALNIŠKI STATUS, RAZLOG OBRAVNAVE, NAČRT ZDRAVSTVENE NEGE
 • Uporabniki zbirke: PACIENTI, IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITTEV, ZZZS, VZAJEMNA D.V.Z., ADRIATIC D.D., TRIGLAV D.D., RAČUNOVODSKI SERVIS ANDAS D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V KARTOTEČNIH OMARAH IN RAČUNALNIŠKIH BAZAH PODATKOV, OBOJE V ZAKLENJENIH IN VAROVANIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIM I KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam