Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KARMEN KERIN V.M.S.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNO VARSTVO
Sedež ali naslov: PRVOMAJSKA CESTA 5
Poštna številka: 8310
Kraj: ŠENTJERNEJ
Matična številka: 2279843000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju Šentjerneja, občina Šentjernej.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva,kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov,naslov,datum rojstva,poklic,izobrazba, status,zdravstveno stanje, socialno stanje,negovalne diagnoze, intervencije, kartoni za specifične skupine( dojenček, nosečnica,otročnica, starostnik,kronični bolnik).
 • Uporabniki zbirke: PATRONAŽNO VARSTVO KARMEN KERIN V.M.S. ZZZS,ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam,ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam