Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Kejžar Škulj Anita k.d.
Sedež ali naslov: Kolezijska 36
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1760475000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov storitev, Evidenca izstavljenih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca uporabnikov storitev (Ime , priimek, naslov, rojstni datum, tel.št., e-naslov, poklic, delo ki ga opravlja, zdravstveno stanje Evidenca izstavljenih računov ( ime , priimek, vrsta storitve)
 • Uporabniki zbirke: Kejžar Škulj Anita K.D.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerih se nahaja zbirka os. podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; Postopki in ukrepi za zavarovanje os. pod. so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju os. podatkov, ki ga je dne27.10.2007 izdala Anita Kejžar Škulj, direktorica Kejžar Škulj Anita k.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam