Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta IV. prekomorske I
Naziv ali firma: LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 1434276000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o članih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani člani Lavričeve knjižnice Ajdovščina, pri mladoletnih članih: starši oziroma skrbniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti: izposoje gradiva oziroma vodenje evidence nahajališča knjižnega gradiva, ter ostalih z z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, spol, status (predšolski, osnovnošolec, srednješolec, študent, zaposlen, upokojenec, brezposelna oseba), ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, občina, domači telefon (če želijo), elektronski naslov ( če izrazijo željo, da želijo uporabljati možnost elektronskega poslovanja knjižnice), začasni naslov, priimek in ime starša/skrbnika mladoletnih otrok.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Lavričevi knjižnici Ajdovščina.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Lavričevi knižnici Ajdovščina in Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva Lavričeve knjižnice Ajdovščina.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih Lavričeve knjižnice Ajdovščina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Lavričevi knjižnici v Ajdovščina.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljane pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena izhaja iz 4. člena Zakona o evidencah na področju dela i nsocialnevarnosti (Uradni list R, št. 40/06).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina - računovodja in pisarniški referent Lavričeve knjižnice - ZZZS - ZPIZ - ustanoviteljici - Občina Ajdovščina in Občina Vipava - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvuosebnih podatkov (UL RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Lavričevi knjižnici Ajdovščina in Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva Lavričeve knižnice Ajdovščina.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o vabljenih obiskovalcih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vabljeni obiskovalci prireditev Lavričeve knjižnice Ajdovščina in sicer polnoletne fizične osebe in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti: obveščanje zainteresirani
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: priimek in ime, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj Za pravne osebe: naziv, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Lavričevi knjižnici Ajdovščina.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o postopkih za zavarovanje osebnih podatkov v Lavričevi knjižnici Ajdovščina in Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva Lavričeve knjižnice Ajdovščina.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam