Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: D1, distribucija računalniške opreme, d.o.o.
Sedež ali naslov: Letališka cesta 32
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2316366000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o predstavnikih poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predstavniki poslovnih partnerjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Komuniciranje pri realizaciji projektov, prodaja, direktna prodaja, e-mailing, segmentiranje kupcev po nivojih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, mobilna številka, službena telefonska številka, podjetje, službeni naslov, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe za delo z zbirko podatkov o predstavnikih poslovnih partnerjev (komercialisti, marketing, računovodstvo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v računalniškem programu Pantheon, dostop je zaščiten z gesli posameznih uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Videonadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi D1 d.o.o., obiskovalci, zunanji sodelavci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih, premoženja družbe D1 in varovanje tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetek, datum in čas gibanja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposleni v družbi D1 in zunanji izvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov, Pravilnik o varovanju tajnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam