Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELMAR D.O.O. IZOLA
Sedež ali naslov: INDUSTRIJSKA CESTA 12
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 5462002000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podlage.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi Delmar d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zakonski stan, ime in priimek družinskih članov ter njihovi rojstni podatki, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: 1. pooblaščeni delavci družbe 2. Zavod za zdravstveno zavarovanje 3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, kis e vodi ročno - v matični knjigi in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Podatki se obdelujejo tudi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s pregledom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 8.11.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam