Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERSERVICE PRODAJA DELOV IN VOZIL D.O.O.
Sedež ali naslov: LESKOŠKOVA 11
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5817323000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v INTERSERVICE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, država rojstva, davčna številka, stalni oz. začasni naslov prebivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, stopnja izobrazbe, delovne naloge, delovni čas, zaposlitev za določen oz. nedoločen čas, podatek, invalid, upokojenec, datum sklenitve/prekinitve delovnega razmerja, razlog prekinitve delovnega razmerja, transakcijski račun, telefonska številka, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov prebivališča in davčna številka družinskega člana, ki je zavarovan po zaposlenemu oz. za upoštevanje davčne olajšave zaposlenega in ime in priimek otrok, ki so stari do 15. let za uveljavitev dodatnih dni dopusta zaposlenih
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona, delavci družbe, ki so odgovorni za kadrovsko evidenco in obračunavanje izplačil zaposlenim, in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa v ognjevarnih omarah. Dostop do teh prostorov in zbirk imajo le osebe, ki vodijo kadrovsko evidenco in računovodja za del, ko izračunava plače in ostala obvezna poročanja javnim ustanovam. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca plač in ostalih izplačil zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v INTERSERVICE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene (Davčni urad, ZZZS, ZPIZ) in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, država rojstva, davčna številka, stalni oz. začasni naslov prebivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, stopnja izobrazbe, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zaposlitev za določen oz. nedoločen čas, invalid in stopnja invalidnosti, upokojenec, datum sklenitve/prekinitve delovnega razmerja, razlog prekinitve delovnega razmerja, transakcijski račun, delovna doba, bruto plača, in za upoštevanje davčne olajšave - ime in priimek družinskega člana, njegov datum rojstva in EMŠO, njegov naslov prebivališča in davčna številka družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; odgovorne osebe družbe, pooblaščeni delavci INTERSERVICE d.o.o. za pripravo plač v računovodstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa v ognjevarnih omarah. Dostop do teh prostorov in zbirk imajo le osebe, ki vodijo kadrovsko evidenco in računovodja za del, ko izračunava plače in ostala obvezna poročanja javnim ustanovam. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca podatkov varstva pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju INTERSERVICE in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preizkus teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti pri delu, požarne varnosti, zdravniški pregledi in prijave poškodb in poklicnih obolenj pri delu ter zapisniki o poškodbah na delovnem mestu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum, rojstva, državljanstvo, stalni oz. začasni naslov prebivališča, delovno mesto, strokovna izobrazba, stopnja izobrazbe.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci, odgovorne osebe družbe za to področje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do teh prostorov imajo za to odgovorne osebe. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca avtorjev in pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji avtorskih in podjemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje avtorskih in podjemnih pogodb, za druge uradne namene (DURS).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, stalni oz. začasni naslov prebivališča, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; odgovorni za obračun in izplačilo po pogodbah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do teh prostorov in zbirk imajo odgovorne osebe in osebe, ki obračunavajo avtorske in podjemne pogodbe. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca izdanih in prejetih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji – fizične osebe v pogodbenem oz. poslovnem odnosu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev pogodbenega oz. poslovnega sodelovanja, za izterjave zapadlih obveznosti in obračun zamudnih obresti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalni oz. začasni naslov prebivališča, transakcijski račun, elektronski naslov, št. telefona.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; odgovorne osebe družbe, osebe odgovorne za izdajanje računov in računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do teh prostorov in zbirk imajo odgovorne osebe, osebe odgovorne za izdajanje računov in računovodstvo. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji – fizične osebe v pogodbenem oz. poslovnem odnosu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev pogodbenega oz. poslovnega sodelovanja, izpolnitev naročila (pošiljanje predračunov, ponudb, pogodb, vse v zvezi z naročilom blaga ali storitve), za obveščanje o poteku veljavnosti registracije in zavarovanja in obveščanje o morebitnih napakah pri nakupih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalni oz. začasni naslov prebivališča, transakcijski račun, elektronski naslov, št. telefona, znamka vozila, registrske tablice.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; odgovorne osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do teh prostorov in zbirk imajo odgovorne osebe. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. evidenca avtomobilov v servisu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v servisu avtomobilov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje strank o servisnih storitvah na avtomobilih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov lastnika avtomobila, registrska tablica avtomobila, ime, priimek, telefonska številka kontaktne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Vodja servisa in sprejemnik strank v servis, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi osebna privolitve posameznika; odgovorne osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli, računalniki se nahajajo v prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. evidenca delovnih nalogov v servisu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v servisu avtomobilov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podlaga za izstavitev računa, obveščanje strank ki imajo avtomobil v servisu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov lastnika avtomobila, registrska tablica avtomobila, telefonska številka kontaktne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Vodja servisa in sprejemnik strank v servis, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi osebna privolitve posameznika; odgovorne osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do zbirk imata za to odgovorni osebi v servisu. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. evidenca potrdil o hrambi pnevmatik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v servisu avtomobilov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot podlaga za izstavitev računa, za potrebe obveščanja strank, ki hranijo pnevmatike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov, telefonska številka, registrska številka avtomobila.
 • Uporabniki zbirke: Vodja servisa in sprejemnik strank v servis, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi osebna privolitve posameznika; odgovorne osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do zbirk imata za to odgovorni osebi v servisu. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. evidenca uporabnikov nadomestnih vozil v servisu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v servisu avtomobilov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev poslovnega razmerja in kot podlaga za izstavitev računa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov, datum in kraj rojstva, telefonska številka, številka vozniškega dovoljenja.
 • Uporabniki zbirke: Vodja servisa in sprejemnik strank v servis, na podlagi osebne privolitve posameznika; odgovorne osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do zbirk imata za to odgovorni osebi v servisu. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. evidenca potrdil izobraževalnega centra

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izstavitev potrdila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naziv delodajalca, naziv delovnega mesta, za katerega se usposablja.
 • Uporabniki zbirke: Vodja izobraževalnega centra, ki obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika; odgovorne osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca osebnih podatkov ter ostala papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo tako v delovnem kot izven delovnega časa. Dostop do zbirk imata za to odgovorni osebi v servisu. Tako računalniki, kot tudi programska oprema s katero se osebni podatki obdelujejo, je zaščitena z osebnimi gesli in se nahaja v prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Celotna stavba je opremljena z video nadzorom in proti vlomnim alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam