Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jasna Šteger
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Patronaža in zdravstvena nega
Sedež ali naslov: c. na gaj 2
Poštna številka: 2354
Kraj: Bresternica
Matična številka: 2329328000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege na območju KS Bresternica, MO Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažne zdravstvene nege,kontinuiteta zdravstvene nege,skrb za zdravje varovancev,uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki bolnikov in družinskih članov, naslovi, datumi rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in negovalne intervencije, kartoni za specifične skupine (novorojenček, dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik, bolnik z zdravstveno nego)
 • Uporabniki zbirke: Patronaža in zdravstvena nega Jasna Šteger, ZZZS, Zbornica - Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministerstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam. Ognjevarne in zaklenjene kartotečne omare. Z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam