Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dragica Čoderl
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Patronaža in zdravstvena nega
Sedež ali naslov: Na gaj 2, Bresternica
Poštna številka: 2354
Kraj: Bresternica
Matična številka: 2329310000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege na območju krajevne skupnosti Kamnica, Mestna občina Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažne zdravstvene nege, kontinuiteta zdravstvene nege , skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki bolnikov in družinskih članov, naslovi,datumi rojstva, njihov poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in negovalne intervencije, kartoni za specifične skupine ( novorojenček, dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik, bolnik z zdravstveno nego.
 • Uporabniki zbirke: Vaš naziv, ZZZS, Zbornica - Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministerstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarne in zaklenjene kartotečne omare, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam