Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IZTOK ŽITKO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽITKO IZTOK ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: RESLJEVA CESTA 34
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1379224000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV - SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo pri Žitko Iztoku Zobozdravstveni ordinaciji,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek fizične osebe, - rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefonska številka ali številka mobitela, - podatki o zdravljenju,
 • Uporabniki zbirke: - Nosilec dejavnosti, - Pooblaščene osebe pri Žitko Iztoku Zobozdravstveni ordinaciji, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodijo podatki v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni kovinski omari. Dostop do teh ima nosilec dejavnosti in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom, ki je za intervencijo vezan na varnostno službo. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Žitko Iztok Zobozdravstvena ordinacija izdelan Katalog zbirk osebnih podatkov in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Iztok ŽITKO, dr. dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. NAROČNIŠKA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - telefon ali mobilni telefon, - datum pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Nosilec dejavnosti, - pooblaščene osebe pri Žitko Iztoku Zobozdravstveni ordinaciji, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu s to evidenco hranijo v zakljeni omari. Dostop do teh ima nosilec dejavnosti in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom, ki je za intervencijo vezan na varnostno službo. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Žitko Iztok Zobozdravstvena ordinacija izdelan Katalog zbirk osebnih podatkov in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Iztok ŽITKO, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam