Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LOKE 14A
Naziv ali firma: SIGUREX PAVLIN&DETEKTIVSKA AGENCIJA D.N.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5598273000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih dejavnostih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitve, oseba o kateri se zbirajo informacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oz. firma in sedež pravne osebe).
 • Uporabniki zbirke: Naročniki detektivskih storitev. Ministrstvo za notranje zadeve - Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo zbirke podatkov so tehnično varovani. Zbirka se hrani v ognjevarnem trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Brez.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Brez podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zbranih informacijah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitve, oseba o kateri se zbirajo informacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oz. firma in sedež pravne osebe).
 • Uporabniki zbirke: Naročniki detektivskih storitev. Ministrstvo za notranje zadeve - Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo zbirke podatkov so tehnično varovani. Zbirka se hrani v ognjevarnem trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Brez
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Brez podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evideca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik naznanila, osumljenec in oškodovanec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vročanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oz. firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti in osebe, povezane s kaznivim dejanjem.
 • Uporabniki zbirke: Ni podatka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni podatka
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o vročanju pisanj v kazenskih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitve, oseba kateri se vroča pisanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vročanje pisanj v kazenskih postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, kaznivo dejanje)
 • Uporabniki zbirke: Naročnik storitve vročanja. Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo zbirke podatkov so tehnično varovani. Zbirka se hrani v ognjevarnem trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Brez
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Brez podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam