Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Sedež ali naslov: Trubarjeva cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6462642000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O BOLEZNIH IN STANJIH UGOTOVLJENIH V SPECIALISTIČNO AMBULANTNI DEJAVNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno-specialistični dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA BOLEZNI, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe (državljani RS in tujci), ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi bolezni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje pojavnosti bolezni, ki zahtevajo hospitalizacijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum sprejema v bolnišnico, datum začetka epizode, zaporedna številka epizode, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt bolnika, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena • vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo, a niso navedene v zakonu: ura prihoda v bolnišnico, število epizod, ura zaključka bolnišnične obravnave, vrsta napotitve v drugo bolnišnico, oznaka druge bolnišnice, število dni v intenzivni terapiji, tip plačnika za osnov. del stroškov, teža dojenčka ob sprejemu, ura mehanske ventilacije, število dni neakutne obravnave, šifra skupine primerljivih primerov, interni bolnišnični identifikator osebe, država stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Komisija za zniževanje umrljivosti dojenčkov in Komisija za ugotavljanje vzrokov maternalne umrljivosti. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA POŠKODB, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi poškodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka poškodb, ki zahtevajo hospitalizacijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka poškodbe, datum in čas sprejema v bolnišnico, datum začetka epizode, zaporedna številka epizode, prva pomoč, način prihoda v bolnišnico, mesto nastanka nezgode oz. nasilnega dejanja, aktivnosti v času nezgode oz. nasilnega dejanja, diagnoza zunanjega vzroka poškodbe oziroma predmet, ki je povzročil poškodbo, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen nastala med hospitalizacijo, politravma, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZASTRUPITEV, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile zdravljene v bolnišnicah zaradi zastrupitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka zastrupitev, ki zahtevajo hospitalizacijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična št. primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka zastrupitve, datum in čas sprejema v bolnišnico, zaporedna številka epizode, datum začetka epizode, prva pomoč, način prihoda v bolnišnico, mesto nastanka nezgode oz. nasilnega dejanja, aktivnost v času nezgode oz. nasilnega dejanja, diagnoza zunanjega vzroka zastrupitve, množična zastrupitev, predoziranje, kombinirana zastrupitev z več substancami, način vnosa substance, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA OBRAVNAVE UŽIVALCEV DROG

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uživalci drog, ki iščejo pomoč v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Osebe, ki so obravnavane v zdravstveni službi zavodov za prestajanje kazni zapora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojava uživanja drog in obravnave uživalcev drog, njihovih značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov, načrtovanje zdravstvene in socialne mreže, razvoj preventivne in zdravstveno-vzgojne strategije, načrtovanje bodočih usmeritev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Soundex šifra, številka zdravstvenega zavarovanja, spol, starost, datum rojstva, s kom živi, stalno prebivališče, državljanstvo, narodnost, zaposlitveni status, kraj, naziv centra, vrsta centra, datum iskanja pomoči, vrsta stika, predhodno obravnavan, trenutno v obravnavi drugje, vir napotitve, škodljiva uporaba drog, starost pri prvi uporabi katerekoli droge, glavna droga, način vnosa, pogostost uporabe, starost ob prvi uporabi, trajanje redne uporabe, dodatne droge, tvegano vedenje, sedaj injicira, kdajkoli injiciral, že imel spolne odnose, spolna usmerjenost, stalni spolni partner, število spolnih partnerjev v zadnjem letu, uporabil kondom pri zadnjem spolnem odnosu, že imel poleg stalnega partnerja še drugega spolnega partnerja, kdajkoli nudil spolne usluge, status okužbe s HIV, HBV, hepatitis delta, HCV, cepljen(a) proti hepatitisu B, začetek obravnave, morebitna psihiatrična diagnoza, policijska obravnava, sodna obravnava, zapor, izvedeni ukrepi, odvzeti vzorci in rezultati analiz, opombe, stanje ob odpustu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POJAVNOSTI SPOLNO PRENESENIH BOLEZNI (SPB)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Okuženi oz. zboleli za nalezljivo boleznijo. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojavljanja in porazdelitve SPB, načrtovanje in vrednotenje preprečevanja in obvladovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol, datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan / življenjska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Nacionalni čakalni seznam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: 17. člen Zakona o pacientovih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih stor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje vodi nacionalni čakalni seznam za namene obveščenosti pacientov, izmenjave podatkov z izvajalci zdravstvenih storitev, upravljanja sistema zdravstvenega varstva in druge namene v skladu z zakonom, ki ureja evidence v zdravstvu. Nacionalni inštitut za javno zdravje javno objavlja statistične podatke o čakalnih dobah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. členom ZVOP-1 in določbo 15. člena Zakona o pacientovih pravicah (6 mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka vpisa, datum in ura vpisa, osebno ime pacienta, EMŠO pacienta, ZZZS številka zavarovane osebe, predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, datum izvedene zdravstvene storitve, šifra programa oziroma zdravstvene storitve, stopnja nujnosti, izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu), izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava s Centralnim registrom prebivalstva na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca št. 0602-1/2009/5 z dne 8.5.2009.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. : EVIDENCA POJAVNOSTI INFEKCIJE S HIV, AIDSA IN SMRTI ZARADI AIDSA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Okuženi oz. zboleli za nalezljivo boleznijo. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojavljanja in porazdelitve okužbe s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa, načrtovanje in vrednotenje preprečevanja in obvladovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol, datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan / življenjska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA PREDRAKAVIH SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI - PROGRAM SVIT

 • Pravna podlaga (neobvezno): vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (po spremembah in dopolnitvah zakona, ki so bile objavljene v Ur. l. RS, št. 76/2008 z dne 25.7.2008).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS., Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. členom ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, ime in priimek, datum rojstva, spol, generalni status, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, e-mail, oznaka aktivnosti zavarovanja, ZZZS številka izbranega osebnega zdravnika, ime in priimek zdravnika, ZZZS številka izvajalca, naziv in naslov izvajalca, diagnoza (kronična vnetna črevesna bolezen, polip, rak debelega črevesa ali danke), opravljena kolonoskopija v preteklosti, redne kontrole pri zdravniku, elektronski zapis datuma in namen stika, rezultat analize vzorcev blata na prikrito krvavitev, termin in lokacija kolonoskopije, izvid kolonoskopije, izvid patohistologije, nadaljnja diagnostika in zdravljenje,
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Aplikacija informacijskega sistema Programa Svit se nahaja v prostorih Programa Svit, Stavba E, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop do zbirke je možen v prostorih skupne sprejemne pisarne, v klicnem centru, v poštnem terminalu in v laboratoriju. Prostor je varovan s strani Tehnološkega parka, preko najete varnostne službe. Vstop v prostor z vstopno kartico imajo administratorji sprejemne pisarne, laboranti, pooblaščene osebe s strani Programa Svit ter informatiki. Zbirka je varovana s sistemom gesel, • zbirka pisne dokumentacije, tekočega leta, se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih Programa Svit, Stavba E, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop do zbirke je možen v prostorih skupne sprejemne pisarne, v klicnem centru, v poštnem terminalu in v laboratoriju. Prostori so varovani s pristopno kontrolo. Vstop v prostor z vstopno kartico imajo administratorji sprejemne pisarne, laboranti, pooblaščene osebe s strani Programa Svit ter informatiki. Zbirka CD, z osebnimi podatki ciljne populacije Programa Svit, ki jo dobimo od Centralnega registra prebivalcev se nahaja v prostorih Programa Svit, Stavba E, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Dostop do zbirke je možen v prostorih skupne sprejemne pisarne. Prostor je varovan s strani Tehnološkega parka, preko najete varnostne službe. Vstop v prostor z vstopno kartico imajo administratorji sprejemne pisarne. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. REGISTER STRANSKIH POJAVOV PO CEPLJENJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Cepljene osebe s stranskimi pojavi pridruženimi cepljenju. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje stranskih pojavov po cepljenju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, podatki o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum prijave, stranski pojav (datum začetka in konca, vrsta), vzročna povezava, preiskave, izvidi, ukrepi, izid.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. : OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zdravstvenega varstva ter vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika, ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.Z
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefon, zaposlitev, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto in opis dela; opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, morebitne omejitve, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, napotnica oziroma zdravniško spričevalo z oceno delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, invalidnost, laboratorijski izvidi krvi in urina ter drugi izvidi pregleda, diagnoze, priporočila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravstveni kartoni se hranijo v zaklenjenih omarah v Ambulanti za preventivne preglede in cepljenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Kranj, Gosposvetska ulica 12. Dostop v bazo podatkov (program Hipokrat) v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka starejših zdravstvenih kartonov se nahaja v arhivu NIJZ OE Kranj, Gosposvetska ulica 12. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje dela v okvirju osnovnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dinamične entitete: stik, dogodek, proces (diagnoza bolezni-stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke:Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki preventivnega zdravstvenega varstva na ozemlju RS, praviloma starejši od 19 let. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov. Podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK, STARIH 0-6 LET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS, otroci predšolskega obdobja. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih 0 – 6 let.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov. Podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki zdravstvenega varstva na ozemlju RS, mladi od vstopa v šolo in do zaključenega šolanja ter ne-šolajoča mladina do 19. leta starosti. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov. Podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ženske, uporabnice zdravstvenega varstva na ozemlju RS Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva žensk.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov. Podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlgi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DELAVCEV, UDELEŽENCEV V PROMETU IN ŠPORTNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na ozemlju RS, imetniki vozniškega dovoljenja, registrirani športniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA ZAČASNE / TRAJNE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI, POŠKODB, NEGE, SPREMSTVA IN DRUGIH VZROKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so bili začasno ali trajno odsotni z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih razlogov. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, številka zdravnika, datum rojstva zavarovanca, spol, poštna številka, zavarovalna podlaga, enota ZZZS, registrska številka zavezanca, šifra gospodarske dejavnosti zavezanca, zaporedna številka potrdila, datum rojstva družinskega člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti, zadnji dan za plačnika, polni delovni čas (PDČ) od, PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja zdravniške komisije (ZK), stopnja ZK, ZK do, invalidska komisija, datum napotitve, postopek zaključen, invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum spremembe delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so se poškodovale pri delu (zaposleni, študentje, dijaki, praktikanti, izvajalci po pogodbah o delu ).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poškodb, ki so se zgodile zaposlenim na delu, na poti na delo, na poti z dela in službeni poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu), čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka poškodbe, diagnoza, smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. : EVIDENCA PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani RS, ki so bili deležni patronažne zdravstvene nege na domu. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela patronažne zdravstvene nege.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Negovalna diagnoza, opravljene ure v zdravstveni negi, genogram, varovanci, naročniki, intervencije, strokovne storitve, izvajanje zdravstvene vzgoje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA O AMBULANTNI IN BOLNIŠNIČNI FIZIKALNI MEDICINI IN REHABILITACIJI BOLNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so ambulantno in bolnišnično zdravljene na rehabilitaciji v zdraviliščih in na Inštitutu za rehabilitacijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih in poškodovanih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, zaporedna številka zapisa, kategorija zdravstvenega zavarovanja, občina bivališča, stopnja izobrazbe, zakonski stan, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, oznaka izvajalca, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, napotitev iz lečeče organizacijske enote, stanje ob odpustu, glavna diagnoza, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, rehabilitacija zaključena.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA GIBANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN MREŽA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci. Nezdravstveni delavci od vključno višje izobrazbe dalje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, rojstni priimek, šifra zdravstvenega delavca, datum dodelitve številke zdravstvenemu delavcu, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, pošta in občina stalnega prebivališča, kraj rojstva, stopnja izobrazbe, enotna matična številka občana, ZZZS številka zavarovanca, številka stanovske zbornice, vitalni status, datum vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, številka vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev, naziv zdravstvenega delavca, datum podelitve naziva, datum konca veljavnosti bivalne vize, datum smrti, poklicna skupina, poklic, datum diplome, mesto diplome, datum nostrifikacije diplome, datum strokovnega izpita, datum nostrifikacije strokovnega izpita, vrsta podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja za podiplomsko znanje, datum izpita za podiplomsko znanje, številka koncesije, podeljevalec koncesije, datum dodelitve/odvzema koncesije, datum prenehanja veljavnosti koncesije, datum začetka odvzema koncesije, vzrok odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, številka licence, datum izdaje licence, datum prenehanja licence, področje, za katerega je bila izdana licenca, vrsta zaposlitve, datum pričetka / prenehanja zaposlitve, število ur na mesec, služba in lokacija izvajalca, kjer je oseba zaposlena, šifra izvajalca, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum začetka / prenehanja veljavnosti šifre izvajalca, ROS enotna matična številka organizacije (številka iz PRS), registrska številka zavezanca za prispevek, ZZZS številka poslovnega subjekta, datum vpisa / izbrisa v oziroma iz registra poslovnih subjektov, ulica, hišna številka, pošta in občina sedeža poslovnega subjekta, hierarhični odnos izvajalcev, naziv in šifra zdravstvene službe, ki jo izvajalec opravlja, datum začetka in konca veljavnosti zdravstvene službe izvajalca, datum začetka / ukinitve zdravstvene službe izvajalca, oblika zdravstvene službe izvajalca, obratovalni čas, število nezdravstvenih delavcev z višjo, srednjo in nižjo izobrazbo zaposlenih v zdravstveni službi,število specialističnih ambulant v zdravstveni službi, število ordinacij v zdravstveni službi, število oddelkov v zdravstveni službi, število postelj sekundarne in terciarne dejavnosti v zdravstveni službi, število intenzivnih postelj v zdravstveni službi, dnevne postelje.
 • Uporabniki zbirke: • Ministrstvo za zdravje RS (vse podatke), • ZZZS (vse podatke), • zdravniška zbornica (vse podatke), • lekarniška zbornica (vse podatke), • javni zdravstveni zavodi (izbrane podatke), • zasebni zdravstveni delavci (izbrane podatke), • druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo (izbrane podatke), • lekarne (izbrane podatke). Na podlagi izrecene zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Porodnice in novorojenci v RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje zdravstvenih programov na perinatološkem področju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek matere, priimek otroka, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek očeta, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, porodni zapisnik, podatki o porodnici, Kg, Rh, I CT, WaR, Rubela, HbsAg, HIV, število vseh otrok, ki jih je mati rodila, vrstni red zakonske zveze, mesec, leto sklenitve zakonske zveze, število otrok rojenih v tej zakonski zvezi, toxoplazmoza, sprejem, anamneza porodnice, družinska, osebna-bolezni pred nosečnostjo, ginekološka, sedanja nosečnost, intrauterini posegi, zdravila v tej nosečnosti, povzetek poroda, začetek poroda, razpok mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, plodovnica, zdravila aplicirana med porodom, nadzor ploda med porodom, amnioskopija, pH, število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje poroda, operativno dokončanje poroda, epiziotomija, poškodbe porodne poti, posegi, posegi-drugi, nepravilnosti placente, popkovnica, komplikacije 3. porodne dobe, porodna analgezija, anestezija, stanje otroka ob rojstvu, postpartalni potek, novorojenec, porodna teža, porodna dolžina, obseg glave ob rojstvu, gestacijska starost, termin poroda, teža ob odpustu, dolžina ob odpustu, obseg glave ob odpustu, za gestacijsko starost, KG, Rh, DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar, odpust / premestitev, BCG, F / tsh, drugi pres. testi, dojenje, UZ kolkov, UZ glave, UZ ledvic, okul. pr., nega, prirojene napake, diagnoze, zapisnik obdukcije za mater / otroka, pogostejše diagnoze, podatki o umrlem otroku.
 • Uporabniki zbirke: SURS. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. REGISTER ŽENSK UPORABNIC MATERNIČNIH VLOŽKOV S KOMPLIKACIJAMI OB UPORABI MATERNIČNEGA VLOŽKA (IUV)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabnice materničnih vložkov s komplikacijami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ogroženih žensk, ki tvegajo invalidnost zaradi vnetja ob hkratni uporabi materničnega vložka, načrtovanje preventivnih ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, anamneza dejavnikov tveganja, klinični status, laboratorijske preiskave, diagnoza, diagnoza postopka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. FETALNE SMRTI DO 28. TEDNA NOSEČNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nosečnice z dovoljeno umetno prekinitvijo nosečnosti, spontanim splavom in zunajmaternično nosečnostjo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in evaluacija pojavljanja fetalnih smrti, zdravstvenega stanja nosečnice in zdravstvenih programov za zmanjševanje tega pojava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o nosečnici: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, kraj stalnega ali začasnega bivališča, kraj bivanja (poštna številka), zakonski stan, stopnja izobrazbe, poklic-delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, datum sprejema, datum odpusta, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, komplikacije nastale med hospitalizacijo, osnovni vzrok smrti, število dosedanjih porodov, število živorojenih otrok, število dosedanjih spontanih splavov, število dosedanjih dovoljenih splavov, izid zadnje nosečnosti, čas od zadnje nosečnosti v mesecih, uporaba zanesljive kontracepcije, uporaba zadnje kontracepcije, meseci uporabe zadnje kontracepcije, tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji), velikost uterusa (palpat. status v tednu nosečnosti), številka kanile (kirete), vrsta posega, drugi posegi, histološka preiskava, anestezija, Rh desenzib., razlog za medicinsko indikacijo za poseg, šifra zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA STERILIZACIJE IN UMETNE OSEMENITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, pri katerih je bila opravljena sterilizacija oz. umetna osemenitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje sterilizacije in umetne osemenitve in spremljanje dela Komisij I in II stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sterilizacija: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, spol, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, datum sprejema, datum odpusta, število otrok, vzroki za sterilizacijo, komplikacije, datum odobritve sterilizacije • umetna osemenitev: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, kategorija zdr. zavarovanja, vrsta inseminacije, število ciklusov, zanosila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonim; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. : ZDRAVNIŠKO POROČILO O UMRLI OSEBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Umrli na ozemlju RS in državljani RS, ki so umrli v tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preprečevanje prezgodnje umrljivosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno prebivališče, narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v imenu zdr. zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka, podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15. letom starosti: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, priimek, ime in šifra obducenta.
 • Uporabniki zbirke: SURS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se povezuje z zbirkami CRP.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA NALEZLJIVIH BOLEZNI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zboleli za nalezljivo boleznijo. Klicenosci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovi značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Rojstni datum in spol, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, bivališče, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB), odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji: kraj, datum začetka, ugotovitve, konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. REGISTER OBVEZNIKOV ZA CEPLJENJE IN IZVAJANJA CEPLJENJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija - začasna, trajna, odselitev, izostanek) vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije (začasne, trajne), postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se povezuje z zbirko CRP – 9. člen, 2.odst. 12. člena in 2. odst. 23. člena ZCRP.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA VARSTVA PREBIVALSTVA PRED STEKLINO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani in cepljeni v specializiranih antirabičnih ambulantah pri ZZV-jih. Fizične osebe, izvajalci zdravstvenega varstva na ozemlju RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje varstva prebivalstva pred steklino na osnovi postopkov zdravstvene in veterinarske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacija in število poškodb, klasifikacija poškodbe, podatki o živali, naslov lastnika živali, rezultat veterinarskega pregleda, obdelava rane (kraj, datum, način), predhodne poškodbe in cepljenja (datumi), pasivna zaščita (datum, vrsta, količina- v I.E., način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti) cepljenje (datumi dogodkov, vrsta, količina, način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum pričetka obravnave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA ZAPOSLENIH NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40-1768/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic i
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki: ime, priimek, očetovo ime, priimek ob rojstvu, EMŠO, spol, šifra zdravstvenega delavca, datum in kraj rojstva, narodnost in državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča ter telefonska številka, zakonski stan, davčna št.; Drugi podatki: podatki o izobrazbi, tip zaposlitve, datum nastopa dela, delovno mesto, skupna delovna doba, št. TR, podatki o družinskih članih in podatki o disciplinskih ukrepih; podatki o plačah: delovno mesto in profil delovnega mesta, plačilni razred, vrsta in višina dodatkov po kolektivnih pogodbah.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

32. KADROVSKO-OBRAČUNSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40-1768/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje prav
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 1 ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem delavcu in del. mestu: matična številka, priimek, ime, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, tip zaposlitve, EMŠO, spol, davčna številka, šifra zdravstvenega delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, dekliški priimek, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, akademski in strokovni naziv, stalno prebivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, končana šola, stopnja izobrazbe, izobrazba za delovno mesto, leto zaključka šolanja, občina šolanja, smer, poklic ki ga opravlja, izmensko delo, pridobljeni naziv; znak za izplačilo, šifra banke, šifra poslovalnice, številka TR oz. HK, prehrana, št. otrok za olajšavo, znesek olajšav za dohodnino, število ur v delovnem tednu, fond mesečnih ur, izplačilno mesto Podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka,ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: izplačani bruto osebni dohodek, izplačani čisti osebni dohodek, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca; Družinski člani zaposlenega: priimek in ime, sorodstveno razmerje, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, zavarovan po zaposlenem, vzdrževan, bivališča družinskih članov - država, poštna številka, občina, naselje, ulica; Dovoljenja za tujce: datum pridobitve veljavnosti, tip dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja, številka delovnega dovoljenja: Razporeditve*: delovno razmerje, datum razporeditve, šifra delovnega mesta, pogodba, šifra organizacijske enote, sektor, oddelek, odsek, tipično delovno mesto, vrsta pogodbe, vrsta delavca, poskusna doba v mes., datum zaključka razporeditve, razlog zaključke razporeditve, plačilni razred, ocena, ocena za inv./sed. obč., dodatki po veljavni kolektivni pogodbi, pedagoško delo, naziv, poklic; funkcionalna izobrazba, Skupina funkcionalne izobrazbe, šifra funkcionalne Podatki o izobrazbi: datum izobraževanja, datum izpita, disciplinski ukrep; Dopusti zaposlenih: leto, matična številka zaposlenega, oznaka dopusta, šifra dopusta, opis dopusta, število dni dopusta; Invalidnost*: matična številka zaposlenega, številka odločbe, datum in številka odločbe, stopnja invalidnosti, odstotek telesne okvare, datum ponovnega pregleda, opis omejitve; Pogodbe o izobraževanju: matična številka zaposlenega, številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, šola, stopnja, smer, predviden konec šolanja, kraj šolanja, datum in šifra, tip in vrednost stroška izobraževanja; mandati: zap. št. mandata, datum sklenitve pogodbe, vrsta mandata; Podatki o napredovanju
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev zbirke: 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na NIJZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z določili ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv., zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije; Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu, Podatki o neposredno nadrejenem delavcu in morebitni priči nesreče; priimek in ime, stalno bivališče, občina. Vrsta evidence: neinformatizirana.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom (npr. Inšpektorat RS za delo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

34. DNEVNIK OBISKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen ZVOP-1, 15. člen Hišnega reda
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci NIJZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca vstopov in izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter zagotavljanja hišnega reda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, namen obiska oz. navedba zaposlenega na NIJZ, h kateremu je namenjen obiskovalec, ura prihoda/odhoda, vrsta in številka osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: Direktor, pomočnik direktorja in notranji revizor za potrebe izvajanja notranjih kontrol, organi pregona z nalogom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA KLJUČEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen ZVOP-1, Hišni red
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni NIJZ oz. osebe, ki pogodbeno delajo za NIJZ na lokacijah NIJZ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca vstopov in izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter zagotavljanja hišnega reda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katerim vratom oziroma prostoru ključ pripada, kateri zaposleni ga lahko odvzame v rednem delovnem času, izposoje izven rednega delovnega časa (to pomeni pred 7. uro zjutraj ali po 18. uri popoldan).
 • Uporabniki zbirke: Direktor, pomočnik direktorja in notranji revizor za potrebe izvajanja notranjih kontrol, organi pregona z nalogom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA DOSTOPNIH KARTIC (PRISTOPNA KONTROLA) IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen ZVOP-1, 9. člen Hišnega reda
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni NIJZ oz. osebe, ki pogodbeno delajo za NIJZ na lokacijah NIJZ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Registracija delovnega časa, pristopna kontrola (evidenca vstopov in izstopov zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter zagotavljanja hišnega reda).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek uporabnika kartice, številka kartice, koda kartice, dostopne pravice, vrsta prihoda, število dni dopusta, vrsta odsotnosti, prihod/odhod, gibanje (prehodi).
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, tajništva organizacijskih enot za vnos odsotnosti, zaposleni, ki skrbi za obračun plač, administrator kartic.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni NIJZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki (ime in priimek, delovno mesto), podatek o vrsti zdravniškega pregleda in podatek o datumu izdaje ocene zmožnosti za delo.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni NIJZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in datumi opravljenih usposabljanj.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. EVIDENCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in obiskovalci ter vsi zaposleni na lokaciji zgradb v upravljanju NIJZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oz. poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo devetdeset (90) dni, nato se samodejno izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku – posnetek posameznika (slika), podatki o posnetku - datum in čas vstopa ter izstopa oz. gibanja v hodnikih zavoda in pred vhodnimi ter stranskimi vrati zavoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena družba, na osnovi sklenjene pogodbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. EVIDENCA UPORABNIKOV KNJIŽNICE NIJZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. in 15. člen Zakona o knjižničarstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni NIJZ in drugi uporabniki knjižnice NIJZ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dela knjižnice IVZ in za zavarovanje knjižničnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. EVIDENCA ANKETIRANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o državni statistiki, Letni program statističnih raziskovanj, ki se objavi v Uradnem listu RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: anketiranci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi izvajanja statističnih raziskovanj
 • Rok hrambe (neobvezno): 21. člen ZVOP-1
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Skladno z ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto rojstva, spol, EMŠO in poklic.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na IVZ podatkov NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. EVIDENCA NAGRAJENCEV IN SODELUJOČIH V IVZ NAGRADNI IGRI EPAAC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah EPAAC, ki jih pripravi IVZ samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami (mediji, prireditve, agencije, ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelovanje: • izvedba nagradne igre, • obveščanje posameznikov po elektronski pošti •obveščanje posameznikov po običajni pošti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: sodelujoči: ime in priimek, e-mail, Facebook ID • nagrajenci: ime in priimek, e-mail, Facebook ID, naslov, spol, velikost majice
 • Uporabniki zbirke: IVZ • Davčna uprava RS. • zunanji izvajalec nagradnih iger, • zunanji izvajalec spletnega promocijskega materiala. • zunanji izvajalec spletnega strežnika • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka nagrajencev in sodelujočih se nahaja v strežniku pri zunanjem izvajalcu. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe zunanjega izvajalca. Prostor je varovan. Dostop do podatkov imajo zaposleni v IT in PR oddelku IVZ, pooblaščene osebe zunanjega izvajala. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na IVZ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. EVIDENCA UDELEŽENCEV IN IZVAJALCEV IZOBRAŽEVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi privolitve udeležencev in izvajalcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj, izvajalci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje baze podatkov udeležencev različnih izobraževanj, usposobljenih izvajalcev izobraževanj, obveščanje o izobraževanjih, posredovanje potrdil o udeležbi, posredovanje gradiv.
 • Rok hrambe (neobvezno): skladno z 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek udeleženca in izvajalca izobraževanja, elektronski naslov udeleženca in izvajalca izobraževanja, ustanova, kjer je zaposlen udeleženec in izvajalec izobraževanja, strokovna izobrazba udeleženca in izvajalca izobraževanja, delovno mesto udeleženca in izvajalca izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni NIJZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. EVIDENCA PODATKOV O PREBIVALCIH REPUBLIKE SLOVENIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o državni statistiki, Letni program statističnih raziskovanj, ki se objavi v Uradnem listu RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotne iz Republike Slovenije eno leto ali več.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: statistične analize zdravja glede na izbrane socio-demografske spremenljivke
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, izobrazba (za osebe, stare 15 ali več let), status aktivnosti, poklic, dejavnost, starost, spol, formalni zakonski stan, državljanstvo, tip prebivalca, statistična regija običajnega prebivališča, občina običajnega prebivališča, naselje običajnega prebivališča, MID običajnega prebivališča, država rojstva
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni NIJZ, ki so pooblaščeni za dostop do evidence
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV REHABILITACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur.L.RS 54/92 in nasl.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev rehabilitacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava statističnih analiz. Osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna ter za potrebe pooblaščenih institucij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, k se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi in plačilu storitev, seznami osebnih načrtov, seznami transakcijskih računov, sistemi matičnih številk, sklepi sodnomedicinskih komisij, arhiv
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni NIJZ, ki so pooblaščeni za dostop do evidence, drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. KOHORTA SMRTI UPORABNIKOV DROG (KSUD)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o državni statistiki, Letni program statističnih raziskovanj, ki se objavi v Uradnem listu RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uživalci drog, ki iščejo pomoč v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, osebe, ki so obravnavane v zdravstveni službi zavodov za prestajanje kazni zapora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje posrednih vzrokov smrti uživalcev drog, njihovih značilnosti, načrtovanje bodočih usmeritev
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z 21. člen ZVOP-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, št. zdrav. zavar., ime in priim., stal. preb., datum roj., zakonski stan, šol. izobrazba, poklic, datum, kraj in mesto smrti, šif. zdrav. zavoda, priim., ime in šif. leč. zdrav., obduk. da/ne, priim. in šif. zdrav., ki je v imenu zdravstvenega zavarovanca odstopil od obd., vrsta nasilne smrti, zunanji vzrok smrti, vzrok smrti, občina smrti, zdrav. oskrba, kdo je dal pod., starost ob smrti, mesto nasilne smrti, MKB koda, ime in priim. ter šif. mrl. preg., ime in priim. ter šif. obducenta. Uživalec prepovedane droge (NIJZ 14): EMŠO, št. zdrav. zavar., spol, starost, dtm roj., s kom živi, stal. preb., državljan., narod., zap. status, kraj, naziv in vrsta centra, dtm isk. pomoči, vrsta stika, predh. obrav., tren. v obrav. drugje, vir napot., škod. upor. drog, star., pri prvi upor. katerekoli droge, glav. droga, nač. vnosa, pogost. upor., star. ob prvi upor., traj. red. upor., dod. droge, tveg. ved., sedaj injic., kdajkoli injic., že imel spol. odn., spol. usmer., stal. spol. part., št. spol. part. v zad. letu, upor. kond. pri zad. spol. odn., že imel še dr. spol. part., nudil spol. usluge, stat. okužbe s HIV, HBV, hepat. delta, HCV, cep. proti hepat. B, zač. obrav., psih. diag., polic. obrav., sod. obrav., zapor, izved. ukrepi, odvz. vzorci in rezul. anal., op., stan. ob odp.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni NIJZ, ki so pooblaščeni za dostop do evidence
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov na NIJZ, ki je dostopen na spletnih straneh upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. eNapotnica in eNaročilo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti ter glede izvedbe zdravstvene storitve, na katero je bil napoten pacient. Vodenje nacionalnega čakalnega seznama v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice. Izmenjava podatkov za vodenje čakalnih seznamov pri izvajalcih. Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov s strani ZZZS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Minister določi pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb za obdelavo podatkov v zbirki eNaročilo in eRecept.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacientovi identifikacijski in statusni podatki: -osebno ime, -naslov stalnega in začasnega prebivališča, -spol, -datum rojstva -EMŠO, -ZZZS številka zavarovane osebe, -podatki o zdravstvenem zavarovanju, -kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov), -davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov), -podatek o smrti (dan, mesec, leto, ura) -podatki o pooblaščeni osebi, ki jo določi pacient: -osebno ime, -EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO, -ZZZS številka, -naslov stalnega in začasnega prebivališča, -razmerje do pacienta, -kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov), -davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov). Podatki o napotitvi in naročilu: -podatki o zdravniku napotovalcu, napotnem zdravniku in zdravniku, ki je storitev izvedel (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, status zdravnika, poklicna kvalifikacija z vrsto specializacije, kontaktni podatki), -podatki o izvajalcih (izvajalec napotovalec in napotni izvajalec), -podatki o osebi, ki je izvedla postopek naročanja na zdravstveno storitev (vključno s kontaktnimi podatki), -podatki o osebi, ki je izvedla vpis podatkov o napotnici (vključno s kontaktnimi podatki). Podatki o eNapotnici: -identifikatorji napotnice, -statusi napotnice, -datumi in ure sprememb statusov, -povezava na predhodno napotnico, -tip napotnice (enkratna, za določen čas), -vrsta zdravstvene storitve, -diagnoza po MKB, -obseg pooblastila napotnemu zdravniku, -razlog obravnave, -stopnja nujnosti, -prednostni kriteriji, -kratka opredelitev problema, -aktivni zdravstveni problemi (vključno z alergijami), -opravljene diagnostične preiskave pred napotitvijo, -ključne najdbe pri kliničnem pregledu, -ključni nenormalni laboratorijski izvidi, -potek dosedanjega zdravljenja, -zdravila, -elektronski podpisi oseb iz prejšnjega odstavka in informacijskih sistemov. Podatki o naročilih: -termin obravnave, -enoten identifikator naročila, -zaporedna številka vpisa pri izvajalcu, -statusi naročila, -datumi in ure sprememb statusov, -podatki o predvidenem datumu izvedbe zdravstvene storitve, -podatki o dejanskem datumu izvedbe zdravstvene storitve.
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, zdravniki specialisti, pacienti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop doosebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): CRPP
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. eRecept

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki jim predpišejo ali izdajo zdravila na recept v elektronski ali papirnati obliki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvena oskrba glede predpisovanja in izdaje zdravila in živila, predpisanega na recept v elektronski obliki in na papirju. Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov s strani ZZZS, ter za izvajanje nalog ZZZS v skladu z zakonom, ki ureja zdravila.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacientovi identifikacijski in statusni podatki: -osebno ime, -naslov stalnega in začasnega prebivališča, -spol, -EMŠO, -ZZZS številka zavarovane osebe, -podatki o zdravstvenem zavarovanju, -kontaktni podatki (na primer telefon telefonska številka, elektronski naslov), -davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov), -datum rojstva, -podatki o pooblaščeni osebi, ki jo določi pacient: -osebno ime, -EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO, -ZZZS številka, -naslov stalnega in začasnega prebivališča, -razmerje do pacienta, -kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov), -davčna številka (za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri dostopu do podatkov). Podatki o predpisu zdravila: -evidenčna številka predpisa in paketa predpisa, -način doplačila, -plačnik, -razlog obravnave, -podatki o zdravniku predpisovalcu (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, status zdravnika, poklicna kvalifikacija z vrsto specializacije, kontaktni podatki), -podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, -identifikator in ime predpisanega zdravila (nacionalni identifikator za industrijska zdravila, identifikator za galenska zdravila, magistralna zdravila, lastniško in/ali splošno ime zdravila, EAN oznaka, ATC oznaka), -vrsta recepta (zeleni, beli, za osebno rabo), -podatki o učinkovinah (koda učinkovine, ime učinkovine), -tip recepta (obnovljivi, neobnovljivi), -razred recepta (lastniško ime, magistralni pripravek, splošno ime), -status recepta (npr. preverjen, predpisan, porabljen, delno porabljen, delno porabljen/razveljavljen, razveljavljen, zavrnjen, v pripravi, v izdajanju), -datumi in časi sprememb statusov, -tip količine (npr. po pakiranju, po dnevih, po odmernih enotah), -število predpisanih pakiranj zdravila, -število dni jemanja predpisanih zdravil, -navodilo pacientu, -odmerek, -enota odmerka, -frekvenca jemanja, -enota frekvence, -receptura magistralnega zdravila, -farmacevtska oblika, -jakost, -število osnovnih enot, -način aplikacije, -oznaka, ali je bila opravljena/odgovorjena konzultacija, -vsebina konzultacije, -oznake za prekoračitev maksimalnega odmerka, -oznaka nujnosti, -oznaka ne zamenjuj, -opozorila farmacevtu (»v roke zdravniku«, »repetatur« in število ponovitev, »nujno«, »ne zamenjuj«, »nujno zdravljenje«), -navodila farmacevtu, -število vseh ponovitev, dentifikator za industrijska zdravila, identifikator za galenska zdravila, magistralna zdravila, lastniško in/ali splošno ime zdravila, EAN oznaka, ATC oznaka), -vrsta recepta (zeleni, beli, za osebno rabo), -podatki o učinkovinah (koda učinkovine, ime učinkovine), -tip recepta (obnovljivi, neobnovljivi), -razred recepta (lastniško ime, magistralni pripravek, splošno ime), -status recepta (npr. preverjen, predpisan, porabljen, delno porabljen, delno porabljen/razveljavljen, razveljavljen, zavrnjen, v pripravi, v izdajanju), -datumi in časi sprememb statusov, -tip količine (npr. po pakiranju, po dnevih, po odmernih enotah), -število predpisanih pakiranj zdravila, -število dni jemanja predpisanih zdravil, -navodilo pacientu, -odmerek, -enota odmerka, -frekvenca jemanja, -enota frekvence, -receptura magistralnega zdravila, -farmacevtska oblika, -jakost, -število osnovnih enot, -način aplikacije, -oznaka, ali je bila opravljena/odgovorjena konzultacija, -vsebina konzultacije, -oznake za prekoračitev maksimalnega odmerka, -oznaka nujnosti, -oznaka ne zamenjuj, -opozorila farmacevtu (»v roke zdravniku«, »repetatur« in število ponovitev, »nujno«, »ne zamenjuj«, »nujno zdravljenje«), -navodila farmacevtu, -število vseh ponovitev, -število preostalih ponovitev, -tip terapije (npr. akutna, kronična), -rizične skupine (npr. nosečnice, otroci, športniki, starostniki), -alergije, -diagnoza po MKB, -interakcije zdravil (oznaka interakcij, ali so bile preverjene), -seznam za preverjanje interakcij, -stopnja interakcij pri preverjanju, -datum in čas predpisa zdravila, -datum in čas veljavnosti predpisa, -elektronski podpis zdravnika, -oznaka časovnega žiga, -oznaka predpisa (pisno, elektronsko), -podatki o izbrani lekarni, -podatki o preklicu predpisa, -podatki o zdravniku, ki je preklical predpis (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, status zdravnika, kontaktni podatki), -podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, iz katerega je bil narejen preklic predpisa, -razlog preklica, -podatki o omejitvi predpisovanja. Podatki o izdaji zdravila: -evidenčna številka izdaje in paketa izdaje, -datum in čas izdaje zdravila, -podatki o farmacevtu (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, tip farmacevta, kontaktni podatki), -podatki o lekarni in enoti lekarne (vključno s kontaktnimi podatki), -podatki o osebi, ki je prevzela zdravila, -identifikator in ime izdanega zdravila (nacionalni identifikator za industrijska zdravila, identifikator za galenska zdravila, magistralna zdravila, lastniško in splošno ime zdravila, EAN oznaka, ATC oznaka), -število izdanih pakiranj zdravila, -količina izdanega zdravila, -vrsta izdaje (delno, v celoti), -oznaka zamenjave zdravila, -doziranje, -enota doziranja, -način aplikacije, -podatki o preklicu izdaje, -podatki o farmacevtu, ki je preklical izdajo (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, kontaktni podatki), -podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, iz katerega je bil narejen preklic -razlog preklica, -razred izdaje (lastniško ime, magistralni pripravek, splošno ime), -interakcije zdravil (oznaka interakcij, ali so bile preverjene), -seznam za preverjanje interakcij, -stopnja interakcij pri preverjanju, -oznaka paketa recepta, -elektronski podpis farmacevta, -oznaka časovnega žiga. Podatki o predpisu zdravila in podatki o izdaji zdravila smiselno veljajo tudi za živila.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci, ki sodelujejo pri oskrbi pacienta, pacient in od njega pooblaščena oseba, uporabniki eZdravja, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov, vodenih v informacijskem računalniškem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem programske opreme in prostorov ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Evidenca uporabnikov za oddaljeni dostop do zNET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so uporabniki ali upravljalci storitev v zNET omrežju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje s pravicami uporabnikov z oddaljenim dostopom do informacijskih virov v zNET omrežju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsebina zbirke -Identifikacijska številka, -status imetnika, -osebno ime, -vrsta in številka osebnega dokumenta, -funkcija v organizaciji, -elektronski naslov, -opis uporabnika, -telefonska številka, - način dostopa, -podatki o odobritvi dostopa, -uporabniško ime, - geslo, -digitalno potrdilo, -pravice dostopa, -datumi in ure dostopov, -trajanje dostopov, -viri dostopa, -podatki za zagotavljanje sledljivosti, -podatki o organizaciji (polno ime, skrajšano ime, naslov, matična številka, davčna številka), -podatki o kontaktni osebi pri uporabniku (osebno ime, funkcija v organizaciji,kontaktni podatki).
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, zdravniki specialisti, zdravniki, upravljalci storitev v zNET omrežju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca uporabnikov rešitev eZdravja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. eTriaža

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvena oskrba ob izvajanju triažnega postopka, ki se vodi po algoritmu manchesterskega triažnega postopka, v okviru katerega se vnašajo podatki o zdravstvenem stanju z namenom vodenja čakalnega seznama.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsebina zbirke -Enolična številka triaže, -identifikator pacienta pri izvajalcu, -ZZZS številka zavarovane osebe, -način prihoda, -osebno ime, -datum rojstva, -podatki o zdravstvenem stanju pacienta ob triaži, -podatki triažnega postopka pacienta, -statusi obravnav, -datum in čas obravnav pacienta.
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, medicinske sestre, zdravniki specialisti, zdravniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop doosebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se brez plačila stroškov povezuje z naslednjimi zbirkami podatkov: -Osnovna zdravstvena dokumentacija, -CRPP, -Evidenca uporabnikov eZdravja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. eKomunikacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Povezovanje informacijskih sistemov izvajalcev in informacijskega sistema Generalne policijske uprave (GPU) za namen avtomatizacije izpolnjevanja in izmenjave podatkov o telesnih poškodbah, pri katerih obstaja sum, da so posledica prekrška, kaznivega dejanja ali prometne nesreče. Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za namen ugotavljanja in uveljavljanja regresnih zahtevkov od povzročiteljev iz naslova povzročene škode in drugih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vsebina zbirke -Podatki o policijski enoti, policistu, številka iz enotnega spisovnega seznama, pooblaščeni uradni osebi, -podatki o pacientu (identifikatorji pacienta, osebno ime, številka osebnega dokumenta, ZZZS številka zavarovane osebe, EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, za tuje paciente tudi država), -podatki o zdravstvenih delavcih, ki sodelujejo pri obravnavi (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, tip zdravstvenega delavca, kontaktni podatki), -podatki o izvajalcih, vključno s kontaktnimi podatki, -administrativni podatki (datum in ura sprejema, datum in ura opisa poškodbe, datum izpolnjevanja), -podatki o telesnih poškodbah, vključno s klasifikacijo in diagnozo, -vrsta dogodka, -datum in ura poškodbe, -kraj dogodka, -transport s kraja dogodka, -elektronski podpis, -podatki o nadaljevanju obravnave, -datum in ura smrti, če je poškodovanec umrl, -kraj in datum izpolnjevanja obrazca.
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, medicinske sestre, zdravniki specialisti, zdravniki, generalna policijska uprava.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop doosebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se brez plačila stroškov povezuje z naslednjimi zbirkami podatkov: -Osnovna zdravstvena dokumentacija, -CRPP, -Evidenca uporabnikov eZdravja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Evidenca uporabnikov eZdravja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbirke Upravljanje podatkov o uporabnikih eZdravja, to je fizičnih in pravnih oseb, ki uporabljajo storitve eZdravja ali enotno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo eZdravja, in njihovih pravic.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: sebina zbirke -Interna identifikacijska številka uporabnika, - EMŠO, -ZZZS številka, -številka zdravstvenega delavca ali delavca v zdravstvu, - davčna številka, -osebno ime, - organizacija, -storitve eZdravja, za katere ima uporabnik eZdravja dovoljenje za uporabo, -vloge uporabnika eZdravja, -podatek o aktivnosti vloge, -podatek o viru podatkov za dodelitev vloge, -podatek o začetku veljavnosti vloge, -zapisi o prijavah/odjavah (uspešnih in neuspešnih), -podatki o certifikatih, -javni deli ključev digitalnih potrdil
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, medicinske sestre, zdravniki specialisti, zdravniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop doosebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Register izvajalcev v zdravstvu in zdravstvenih delavcev, zbirka imetnikov profesionalnih kartic (ZZZS), ter ročnim vnosom, CRP
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Centralni register podatkov o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirke podatkov eZdravja so Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) in zbirke podatkov, ki se vzpostavijo in vodijo zaradi izvajanja posameznih storitev eZdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o posameznem pacientu iz drugega odstavka 14.b člena ZZPPZ se v CRPP hranijo do njegove smrti, pri čemer so podatki iz tretje točke četrtega odstavka 14.b.člena ZZPPZ po poteku časovne omejitve blokirajo tako, da se prepreči njihova nadaljna obdelava v CRPP.Ne glede na prejšnji odstavek, s podatki iz podtočk a.) d.) e.) o.) .p.) in r.) 1. točke četrtega odstavka 14.b člena ZZPPZ hranijo v CRPP eno leto po smrti pacienta. Ne glede na prvi in drugi odstavek se podatki hranijo 30 let od zadnje spremembe pacientovih zdravstveni podatkov ali pacientove zdravstvene dokumentacije, če podatek o smrti pacienta v CRPP ni znan.Minister, pristojen za zdravje določi: vrsto in roke hrambe pacientove zdravstvene dokumentacije iz druge alineje drugega odstavka 14.b člena ZZPPZ.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Minister določi pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb za obdelavo podatkov v CRPP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: CRPP vsebuje naslednje podatke o pacientih iz prejšnjega odstavka: - povzetek podatkov o pacientu in - pacientovo zdravstveno dokumentacijo iz prvega odstavka 1.a člena tega zakona. Podatki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo zato, da se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini omogoči dostop do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe in mrliško pregledne službe ter z namenom ažuriranja podatkov zdravstvene dokumentacije. Povzetek podatkov o pacientu iz prve alinee drugega odstavka tega člena vsebuje naslednje osnovne podatke o pacientu: 1. pacientove identifikacijske in statusne podatke: a) osebno ime; b) državljanstvo; c) naslov stalnega in začasnega prebivališča; č) spol; d) EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO; e) ZZZS številka zavarovane osebe; f) CRPP identifikacijska številka pacienta; g) podatki o zdravstvenem zavarovanju (obveznem in prostovoljnem); h) Zakonski stan, če je potreben za uveljavljanje pravic pacienta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali za samo zdravstveno oskrbo; i) izobrazba; j) delo in delovno mesto, če je to potrebno za uveljavljanje pravic pacienta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali za samo zdravstveno oskrbo; k) kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov); l) podatki o osebnem zdravniku: - o izvajalcu, pri katerem dela osebni zdravnik; - o osebnem zdravniku (osebno ime, telefonska številka in elektronski naslov pri izvajalcu, številka zdravstvenega delavca); - datum izbire osebnega zdravnika; - datum prekinitve izbire osebnega zdravnika; m) podatki o zdravstvenem delavcu, ki pacienta obravnava (osebno ime, telefonska številka in elektronski naslov pri izvajalcu, številka zdravstvenega delavca); n) podatki o družinskih članih, o osebah, ki jih določi pacient, njegovem zdravstvenem pooblaščencu, rejniku, skrbniku in drugih zakonitih zastopnikih, če so potrebni za uveljavljanje pravic: - osebno ime; - EMŠO oziroma datum rojstva, če posameznik nima določene EMŠO; - ZZZS številka zavarovane osebe; - naslov stalnega in začasnega prebivališča; - razmerje do pacienta; - kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov); o) podatek o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti; p) podatek o pisnih izjavah volje pacienta na podlagi zakona, ki ureja pacientove pravice: - o določitvi, izključitvi ali omejitvi oseb, ki so upravičene odločati o njegovi zdravstveni oskrbi; - o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne dovoljuje, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil sposoben dati veljavne privolitve; - o določitvi oseb, ki se za čas življenja ali po njegovi smrti lahko seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in oseb, katerim prepoveduje to seznanitev; r) podatek o pisni izjavi pacienta iz tretjega odstavka 14.c člena; s) davčno številko pacienta in oseb pod podtočko n) in tretje alinee pod podtočko p) te točke za namen preverjanja istovetnosti in pooblastil pri njihovem dostopu in posodabljanju podatkov v CRPP; 2. pacientove zdravstvene podatke brez časovne omejitve: a) krvna skupina; b) alergije in preobčutljivosti; c) cepljenja; č) kronične bolezni; d) medicinski pripomočki, ki so vsajeni v telo; e) večji medicinski posegi; f) podatki o invalidnosti; 3. pacientove zdravstvene podatke s časovno omejitvijo: a) nosečnost in pričakovan datum poroda, ki sta dostopna v CRPP še 30 dni po tem datumu; b) zdravstvena stanja in medicinski posegi za zadnjih šest mesecev; c) zdravila, živila za posebne zdravstvene in prehranske namene, predpisana, prejeta ali izdana v zadnjih šestih mesecih; č) medicinski pripomočki, izdani v zadnjih šestih mesecih. 14.c člen Uporabniki podatkov CRPP so izvajalci, ki za namene iz tretjega odstavka prejšnjega člena obdelujejo podatke iz CRPP. Obdelava podatkov iz CRPP pri izvajalcih v Republiki Sloveniji je dopustna brez privolitve pacienta, pri izvajalcih v tujini pa na podlagi privolitve pacienta. Pacient lahko da privolitev ustno, z dejanjem oziroma ravnanjem, iz katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno. Pacient ima pravico s pisno izjavo prepovedati vpogled v povzetek podatkov o pacientu. Prepoved se lahko poda za izvajalca ali državo izvajalca. Dodatne možnosti prepovedi za določena zdravstvena stanja in medicinske posege lahko določi minister, pristojen za zdravje, na pobudo Komisije za medicinsko etiko. Prepoved iz prejšnjega odstavka ni mogoča za naslednje podatke: - osebno ime; - EMŠO; - ZZZS številka zavarovane osebe; - podatek o pisnih izjavah volje pacienta pod podtočko p) 1. točke četrtega odstavka prejšnjega člena; - podatek o pisni izjavi pacienta iz prejšnjega odstavka; - podatek o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti.
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravniki, zdravniki specialisti, zdravniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop doosebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): CRP
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. TeleKap

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti pri zdravstveni oskrbi pri izvajanju procesa ob diagnosticiranju in obravnavi možganske kapi na daljavo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvena oskrba pri izvajanju procesa ob diagnosticiranju in obravnavi možganske kapi na daljavo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let. Avdiovizualno gradivo se hrani 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pacientu: interni identifikator pacienta, identifikator pacienta pri izvajalcu, osebno ime, ZZZS številka zavarovane osebe EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO. Pacientovi zdravstveni podatki: klinična slika, področje možganske ishemije, nevrološki status, identifikatorji slikovnega gradiva. Podatki za določitev ogroženosti po klasifikacijah in ocena ogroženosti po: klasifikaciji Glasgow, klasifikaciji NIHSS, klasifikaciji mRs. Podatki o obravnavi: administrativni podatki (datum in ura sprejema, obravnave, idr.), podatki o zdravstvenih delavcih, ki sodelujejo pri obravnavi (osebno ime, številk a zdravstvenega delavca, tip zdravstvenega delavca, kontaktni podatki), podatki o izvajalcih zdravstvene dejavnosti, vključno s kontaktnimi podatki, priporočena zdravila in terapije, avdiovizualno gradivo, mnenja (vključno z identifikatorji).
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta Pacient in od njega pooblaščena oseba Uporabniki eZdravja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se brez plačila stroškov povezuje z naslednjimi zbirkami podatkov: Osnovna zdravstvena dokumentacija CRPP Evidenca uporabnikov eZdravja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. Evidenca teleradioloških preiskav

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) Uradni list RS, št. 65/2000, 47/2015
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti pri zdravstveni oskrbi, pri kateri se obdeluje digitalizirano radiološko gradivo, zagotavljanje posvetovalne in interpretacijske zdravstvene storitve, omogočanje radiološke konzultacije pri izvajalcih, dostopnost radioloških slik in mnenj za zdravstveno oskrbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvena oskrba, pri kateri se obdeluje digitalizirano radiološko gradivo, zagotavljanje posvetovalne in interpretacijske zdravstvene storitve, omogočanje radiološke konzultacije pri izvajalcih, dostopnost radioloških slik in mnenj za zdravstveno oskrbo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikator slikovnega gradiva, ZZZS številka zavarovane osebe, EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO, interni identifikator pacienta, osebno ime, datum rojstva, datum preiskave, šifra radiološke diagnostične preiskave (RDP), napotni RDP, zdravnik napotovalec (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, kontaktni podatki), podtip RDP, tip modalitete, tip pacienta, status zahtevka, radiolog (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, kontaktni podatki), razlog posredovanja, radiološke preiskave, izvajalec, vključ no z oddelkom, podatki o predhodni zdravstveni oskrbi, preiskave, sevalna doza, povzetek inženirskega postopka, slikovno gradivo, radiološki izvid, datum avtorizacije, elektronski podpis zdravnika napotovalca in radiologa, identifikator mnenja oziroma izvida.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta Pacient in od njega pooblaščena oseba, Uporabniki eZdravja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov, vodenih v računalniškem informacijskem sistemu je avtoriziran. Vodi se revizijska sled dostopov. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in programske opreme ter preprečevanjem dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se brez plačila stroškov povezuje z naslednjimi zbirkami podatkov: Osnovna zdravstvena dokumentacija, CRPP, Evidenca uporabnikov eZdravja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam