Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marija Pogorelc s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽAGA POGORELC
Sedež ali naslov: Podtabor 10
Poštna številka: 1313
Kraj: Struge
Matična številka: 5054665000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, zaposlitev po pogodbi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Banke, Lizing hiše, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oseb. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - personalnih mapah, se izven delaovnega čase zaklepa v omaro. Dostop do osebnih podatkov ima le delodajalec in pooblaščene osebe za upravljanje z osebnimi podatki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pratnerjih - fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, dobavitelji, zavezanci za pavšalno nadomestilo, fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, druge uradne namene iz za uveljavljanje pravic posamezika, naaž katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna št. ID za DDV, matična številka, telefon, zavezanec za DDV, transakcijsi račn, številka osebnega raučna, šifra banke, naslov banke, številka hranilne knjižice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci samoszojnega podjetnika Marija Pogorelc s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari, v računalniku pa so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstabvka 5. člena Zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam