Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Sedež ali naslov: Tovarniška cesta 14
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 5085993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani na OŠ LA Grosuplje, starši oziroma skrbniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu, pristojnemu za šolstvo za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje zaključnega preverjanja znanja - za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših oziroma skrbnikih: ime in priimek, naslov, prebivališče, telefonska številka osebe na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci OŠ LA Grosuplje - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS številka 59/99, 57/01,59/01,52/02).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zavarovanih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matična knjiga, Lopolis
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in razporejanje na delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. - podatki o višini plačil staršev - podatki o mesečnih plačilih staršev.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci OŠ LA Grosuplje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/01,52/02), zaposleni, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zavarovanih omarah v tajništvu. Elektronske zbirke podatkov se nahajajo v elektronski bazi MŠŠ, dostopne so z digitalnim certifikatom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): KPIS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov staršev učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma zakoniti zastopniki učencev vpisanih na OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Baza podatkov o učencih, Lopolis
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani na OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu, pristojnemu za šolstvo za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje zaključnega preverjanja znanja - za po
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem Podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci OŠ LA Grosuplje - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS številka 59/99, 57/01,59/01,52/02).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Lopolis
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani na OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu, pristojnemu za šolstvo za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje zaključnega preverjanja znanja - za pot
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto po zaključku šolanja učencev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na:telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča rok in nog, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci OŠ LA Grosuplje - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS številka 59/99, 57/01,59/01,52/02).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarni omari svetovalne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka osebnih podatkov o učencih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu, pristojnemu za šolstvo za izvajanje z z
 • Rok hrambe (neobvezno): do zaključka šolanja učenca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah - podatke o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, diagnostičnih postopkih, postopkih strokovne pomoči in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo,zdravstvenih institucij, domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci OŠ LA Grosuplje - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS številka 59/99, 57/01,59/01,52/02).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarni omari v svetovalni službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov o učencih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o obiskovalcih šole

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši, zunanji sodelavci šole, dobavitelji, gostje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca tekočega šolskega leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ura prihoda in odhoda, namen obiska
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zvezek se hrani v zbornici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nobena od varovanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o učbeniškem skladu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, oddelek
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirko hrani skrbnik učbeniškega sklada
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o osebnih podatkih učencev
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci in zaposleni delavci šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o izposoji knjižničnega kradiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: - ime in priimek, - prebivališče, - oddelek/razred. Podatki o zaposlenem: - ime in priimek, - rojstni podatki, - prebivališče, - delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska baza podatkov. Dostop je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o osebnih podatkih učencev
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o kolesarskih izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti cestnega prometa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci OŠ LA Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o opravljenih kolesarskih izpitih
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto po končanju OŠ
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, - rojstni podatki, - prebivališče, - oddelek/razred, - datum izdaje izpita
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zabeleženi v šolski dokumentaciji, ta se hrani v zavarovani omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o osebnih podatkih učencev
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o šolskih prevozih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence o učencih vozačih izdaja voznih kart
 • Rok hrambe (neobvezno): do konca šolskega leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, - rojstni podatki, - bivališče, - oddelek, - relacija vožnje
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje Občina Grosuplje LPP (prevoznik)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaznamki so zarejeni v šolski dokumentaciji, ki se hrani v zavarovanih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca osebnih podatkov o učencih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na javnem razpisu izbrani dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: naročanje materiala
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime podjetja, naslov, storitev, telefonska številka, datum veljavnosti
 • Uporabniki zbirke: OŠ LA Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v varovani omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Knjigovodska evidenca
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam