Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Edita Živec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA EDITA ŽIVEC
Sedež ali naslov: Gregorčičeva ulica 24
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2206625000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo) oz. mandantna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje, pogodbeno razmerje oz. mandantna pogodba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do prekli
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, tel. št., št. faxa, naslov elektronske pošte, poklic, davčna št., matična št., št. TRR, plačilne liste, bančni izpiski, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o finančnem in nefinančnem premoženju, podatki o delodajalcu, podatki o zaposlitvi in finančnih dohodkih, podatki o neplačanih obveznostih, podatki o neprejetih terjatvah, podatki o storjenih prekrških oziroma storjenih kaznivih dejanjih, podatki o otrocih in ostalih vzdrževanih družinskih članih, podatki o dedovanju in zapuščinskih zadevah. Podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni v omarah, do katerih imajo dovoljen dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na trdem disku, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote, z geslom. Osebni podatki pridobljeni na podlagi videonadzora se hranijo v videonadzornem sistemu v prostorih podjetja. Dostop do videonadzornega sistema imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki pridobljeni na podlagi posnetih telefonskih pogovorov se hranijo v na strežniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretji odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, 14. člen Zakona o odvetništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih in pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oz. mandantne pogodbe, skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka-mobilna, stacionirana, številka TRR, zaposlitev, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin ....
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni v omarah, do katerih imajo dovoljen dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč, oziroma vanjo vstopajo le po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na trdem disku v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote zaščitene z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam