Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): VILJEM STRNAD
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKARNA, TRGOVINA, AVTOPREVOZNIŠTVO
Sedež ali naslov: PREČNA ULICA 26
Poštna številka: 2317
Kraj: OPLOTNICA
Matična številka: 5340532000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zasposlenci in zunanji (pogodbeni) sodelavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor prihodov/vnosov ter odhodov in iznosov iz nadzorovanih prostorov podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa ali izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja VILJEM STRNAD , prokuristka podjetja VLADIMIRA STRNAD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, sredstva, oprema kjer se hranijo zaupni podatki so varovani z logično-tehničnimi, tehničnimi in organizacijskimi postopki, večkratnimi gesli ter ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do zaupnih podatkov, njihovo spremembo, obdelavo oziroma izgubo.Dostop imata pooblaščeni osebi podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam