Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN SVETOVANJE - eVITA
Sedež ali naslov: CESTA POD SLIVNICO 021
Poštna številka: 1380
Kraj: CERKNICA
Matična številka: 2159635000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov ambulante Zavoda za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene v zvezi z obravnavo zdravstvenih problemov posameznikov v okolju njihove družine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, EMŠO, poklic, zaupni podatki, ki se nanašajo na celotno pacientovo problemsko polje.
 • Uporabniki zbirke: Potrebe osebnega ali nadomestnega zdravnika v ambulanti v procesu obravnave zdravstvene pacientovo problematike. Zavod za zdravstveno in inv. zavarovanje, Zavod za varovanje zdravja, IVZ, po potrebi izvedenci medicinske stroke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V kartotečnih omarah v prostoru. Dostopni le sodelavcem v ambulanti, ki delajo s podatki, sicer prostor zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Računalniška mreža, za potrebe ZZZS, kjer niso dostopni vsi podatki,IVZ.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam