Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod RUJ
Sedež ali naslov: Efenkova 61
Poštna številka: 3320
Kraj: Velenje
Matična številka: 1732498000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vključenih upokojencev v izobraževalne programe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje izobraževalnih programov in programov osebnostne rasti
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalni in/ali začasni naslov, poklic, šolska izobrazba, naziv izobraževalnega programa, čas trajanja programa, izdaja potrdila o vključitvi v program
 • Uporabniki zbirke: Univerza za II.življenjsko obdobje, Slovenska filantropija, Socialna zbornica Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam