Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 19
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5300177000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih kartic vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Direkcije RS za ceste in druge osebe, ki opravljajo delo na Direkciji RS za ceste na kakšni drugi podlagi (študentje, zunanji sodelavci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo z namenom vodenja evidence izdanih kartic vstopov in izstopov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Vloge za odkup nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za ceste

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki na Direkcijo RS za ceste podajo vlogo za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo zaradi vodenja postopka prodaje nepremičnine in sklenitve kupoprodajne pogodbe. Postopki se vodijo na podlagi vloge posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka davčna številka in EMŠO samo v primeru, če se z vlagateljem sklene kupoprodajna pogodba
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Vloge za sklenitev služnostne pogodbe oz. druge pogodbe o pravici graditi v zvezi z nepremičnino, v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za ceste

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki na Direkcijo RS za ceste podajo vlogo za sklenitev služnostne pogodbe oz. druge pogodbe o pravici graditi v zvezi z nepremičnino, v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo zaradi vodenja postopka sklenitve služnostne pogodbe oz. druge pogodbe o pravici graditi. Podatki se obdelujejo na podlagi vloge in s privolitvijo posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki na Direkciji RS za ceste delajo preko študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo zaradi izvajanja študentskega dela in izvrševanja plačil preko študentskih napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča, številka osebnega računa, davčna številka, naziv fakultete, program, smer in stopnja študija
 • Uporabniki zbirke: Študenstki servisi, Ministrstvo za finacne, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izjav o varovanju zaupnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki v okviru svojega dela na Direkciji RS za ceste dostopajo do zaupnih podatkov Direkcije RS za ceste
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaupnih podatkov Direkcije RS za ceste.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov bivališča; datum in kraj rojstva
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prejete in poslane pošte (SPIS)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki in pošiljatelji pošte, stranke Direkcije RS za ceste
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo z namenom vodenja evidence prejete in poslane pošte ter zadev, ki se obravnavajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Odškodninski zahtevki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji odškodninskih zahtevkov iz naslova prometnih nesreč, za katere v skladu s splošnimi pravili odškodninskega prava odgovarja Direkcija RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki jih osebe, udeležene v prometnih nesrečah, za katere v skladu s splošnimi pravili odškodninskega prava odgovarja Direkcija RS za ceste, vložijo na Direkcijo RS za ceste.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov bivanja (ulica, hišna številka in kraj), davčna številka, številka osebnega računa, podatki o vozilu in zavarovanju, podatki o poškodbah, nastalih pri prometni nesreči.
 • Uporabniki zbirke: Pristojna državna pravobranilstva in pristojna sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vstopov in izstopov v poslovne prostore Direkcije RS za ceste

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci Direkcije RS za ceste in študentje, ki opravljajo delo na Direkciji RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad morebitnimi kršitvami pravil glede delovnega časa in spremljanje prisotnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in čas prihoda in odhoda z dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Direkcije RS za ceste, VTZ d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostor, v katerem se nahaja elektronski arhiv se zaklepa v času, ko v njem ni zaposlenih in izven delovnega časa. Do elektronskega arhiva imajo pravico dostopati samo pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Vloge za izdajo projektnih pogojev in soglasij k posegom v državne ceste in varovalni pas državnih cest

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki na Direkcijo RS za ceste naslovijo vloge za izdajo projektnih pogojev in soglasij k posegom v državne ceste in varovalni pas državnih cest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje projektnih pogojev in soglasij k posegom v državne ceste in varovalni pas državnih cest v skladu z veljavnim Zakonom o javnih cestah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov bivališča; telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca pogodb o izobraževanju javnih uslužbencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci pri Direkciji RS za ceste, ki imajo sklenjene pogodbe o izobraževanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje medsebojnih pravic in obveznosti iz naslova izobraževanja javnih uslužbencev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov stalnega oz. začasnega bivališča; EMŠO; davčna številka; delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Pogodbe in postopki razlastitev za zemljišča, potrebna za gradnjo ali rekonstrukcijo državnih cest

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki zemljišč, s katerimi se sklepajo pogodbe ali se zoper njih vodijo postopki razlastitve zaradi pridobitve zemljišč, potrebnih za gradnjo ali rekonstrukcijo državnih cest v upravljanju Direkcije RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodb ali izvedba postopkov razlastitev zaradi pridobitve zemljišč, potrebnih za gradnjo ali rekonstrukcijo državnih cest in izplačilo odškodnin oz. zagotovitev nadomestnih nepremičnin lastnikom zemljišč.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, telefonska številka, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: DDC d.o.o., Garanter, d.o.o., Merop, d.o.o., Galerija, Expro d.o.o., Geos d.o.o., Grad Inženiring d.o.o., Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., Skifos, Muhič d.o.o., Gob d.o.o., Gradbenišvo in marketing, Franc Krajnc s.p., Geas d.o.o., Cestera d.o.o., Zeu d.o.o, Odvetnica Ana Eržen, Zil Inženiring d.d., Projekt Nova Gorica, P.U.Z. d.o.o., Violeta Gojkovič s.p., Davčna uprava RS, Ministrstvo za finance, pristojne Upravne enote
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zahtevki za plačilo škode, povzročene pri gradnji, rekonstrukciji ali uporabi državnih cest

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki nepremičnin, ki od Direkcije RS za ceste zahtevajo povrnitev škode, nastale pri gradnji, rekonstrukciji ali uporabi državnih cest.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnavanje zahtevkov strank na povrnitev škode, nastale pri gradnji, rekonstrukciji ali uporabi državnih cest.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, telefonska številka, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: DDC d.o.o., Ministrstvo za finance, pristojna državna pravobranilstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci pri Direkciji RS za ceste, ki so pri delu ali v zvezi z delom utrpeli poškodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova poškodbe pri delu oz. v zvezi z delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov stalnega oz. začasnega bivališča; EMŠO; zavarovalna doba; delo, ki ga je opravljal ob poškodbi; narava in vrsta poškodbe; vzrok poškodbe
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v osebnih mapah v ognjevarnih omarah. Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci pri Direkciji RS za ceste
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance; Davčna uprava RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; pooblaščena oseba kadrovske službe Direkcije RS za ceste; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v osebnih mapah v ognjevarnih omarah in v zaščitenem računalniškem programu Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE). Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE) se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Avtorske pogodbe in pogodbe o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, s katerimi ima Direkcija RS za ceste sklenjene avtorske pogodbe ali pogodbe o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodb o delu in avtorskih pogodb zaradi ureditve medsebojnih pravic in obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, telefonska številka, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca obiskovalcev Direkcije RS za ceste

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vstopijo v poslovne prostore Direkcije RS za ceste kot obiskovalci (stranke).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, ki se nahaja v poslovnih prostorih Direkcije RS za ceste.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena oseba v recepciji, Sintal d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o obiskovalcih se zapisujejo v knjigo, do katere ima dostop izključno pooblaščena oseba na recepciji. Knjiga se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci pri Direkciji RS za ceste
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v osebnih mapah v ognjevarnih omarah in v zaščitenem računalniškem programu Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE). Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE) se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca dobitnikov priznanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobitniki priznanj na področju preventive, vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podelitev priznanj na področju preventive, vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov bivanja (ulica, hišna številka in kraj), datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o javnih uslužbencih Direkcije RS za ceste - MFERAC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci Direkcije RS za ceste.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Davčna uprava RS; Zavod RS za zaposlovanje; pooblaščena oseba kadrovske službe Direkcije RS za ceste ; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v osebnih mapah v ognjevarnih omarah in v zaščitenem računalniškem programu Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE). Vstop v prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih in izven delovnega časa. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov je zavarovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE) se povezuje s Centralnim registrom prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam