Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Janez Benedek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvena ordinacija Zlati rez, Janez Benedek, dr.dent.med.
Sedež ali naslov: Kidričeva ulica 5b
Poštna številka: 3270
Kraj: Laško
Matična številka: 2339609000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zobozdravstveni ordinaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, zakonski stan, poklic, telefon, podatki o strokovni izobrazbi, davčna številka, državljanstvo, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula.
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravstvena ordinacija Zlati rez, Janez Benedek, dr.dent.med. ; Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, policija, sodišča in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04). Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ambulantnih in pisarniških prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zobozdravstvena ordinacija Zlati rez, Janez Benedek, dr.dent.med., Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, Matična št.: 2339609
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravniški službi, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti v zobozdravstveni ordinaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje zdravstvenega stanja, beleženje in obračun storitev, za kontrolo s strani zdravstvenih zavarovalnic in ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, zdravstveno stanje, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, zakonski stan, poklic, telefon, diagnoza, številka zdravnika, terapija, napotitev, zavarovalniški status, razlog obravnave, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravstvena ordinacija Zlati rez, Janez Benedek, dr.dent.med. ; ZZZS; Vzajemna d.v.z.; Adriatic d.d.; Triglav d.d.; izvajalci zdravstvenih storitev. Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kartotečnih omarah in v računalniških bazah podatkov, oboje v zaklenjenih ambulantnih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam