Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MedDen S d.o.o.
Sedež ali naslov: Vaneča 20a
Poštna številka: 9201
Kraj: Puconci
Matična številka: 2075032000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. kartoteke pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti - posamezniki vseh starostnih skupin in spola
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti oralne kirurgije in zobozdravtvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, številka kartice zzzs, izbrano dodatno zavarovanje, poklic, izobrazba, status upokojenca, zdravila ki jih prejema, podatki o posegih in stanju v ustni votlini
 • Uporabniki zbirke: - osebje zaposleno v zobozdravstveni ordinaciji podjetja MedDen S d.o.o., - ZZZS, Pogodbeni partner: Inštitut za patologijo Ljubljana, Pogodbeni partner: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Propstori v katerih se nahajajo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni, zbirka ročno vodenih osebnih podatkov - kartoteke - se nahajajo v ognjevarni in zaklenjeni kartotečni omari, računalniško vodeni podatki o pacientih so zaščiteni z geslom in kriptirani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z evidencami ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam