Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIMNIK DIMNIKARSKO PODJETJE RADENSKI VRH D.O.O.
Sedež ali naslov: RADENSKI VRH 15 C
Poštna številka: 9252
Kraj: RADENCI
Matična številka: 5396328000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NI PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): NI PODATKOV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VRSTA OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI: Naziv podatkov: IME,PRIMEK,NASLOV,EMŠO,DAVČANA ŠTEVILKA,DRŽAVLJANSTVO,ROJSTNI PODATKI,DRŽAVLANSTVO,POKLIC,IZOBRAZBA,DELAVNE NALOGE.
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI ZBIRKE: Naziv podatka: ZZZS,ZPIS,DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PERSONALNIH MAPAH V PISARNI, PROSTOR SE ZAKLEPA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VSE JE REGISTRIRANOV EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NI PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI NAŠIH STORITEV IZ POGODBENEGA ODNOSA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IZ POGODBENEGA ODNOSA
 • Rok hrambe (neobvezno): NI PODATKOV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: fizične osebe :IME IN PRIIMEK, TOČEN NASLOV. Fizične osebe ki opravljajo dejavnost in podjetja: IME IN PRIIMEK,NAZIV PODJETJA,DAVČNO ŠTEVILKO, MATIČNO ŠTEVILKO,POSLOVNI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI ZBIRKE: Naziv podatkov: Pooblaščeni delavci \"dimnik \"d.o.o. , drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov( ul RS ŠT.86/04 ), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v pisarni v računalniški obliki, podatki so kodirani .Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenco o kupcih.Postopek in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi dokumenti in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NI PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOBAVITELJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZARADI IZPOLNJEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI ,IZVEDBA NAROČIL .
 • Rok hrambe (neobvezno): NI PODATKOV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,NAZIV PODJETJA, DAVČNA ŠTEVILKA,TELEFONSKA ŠTEVILKA,MATIČNA ŠTEVILKA,POSLOVNI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: DURS, DIMNIK D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE NAHAJAJO V PISARNI IN SO IZVEN DELAVNEGA ČASA ZAKLJENJENI.dOSTOP DO PODATKOV IMAJO SAMO POOBLAŠČENE OSEBE.RAČUNALNIŠKO VODENI PODATKI SO DOSTOPNI SAMO Z GESLOM.ROČNO VODENI PODATKI SO SHRANJENI V OMARI IN ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z DRUGIMI URADNIMI EVIDEN. IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O KURILNIH NAPRAVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NI PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: LASTNIKI KURILNIH NAPRAV - FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA
 • Rok hrambe (neobvezno): NI PODATKOV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,NASLOV PREBIVALIŠČA,DAVČNA ŠTEVILKA ČE JE LASTNIK KURIL.NAPRAVE PRAVNA OSEBA ALI SAMOSTOJNI PODJETNIK,PODATKI O KURILNIH NAPRAVAH,VRSTAH GORVA,PODATKI O OPRAVLJENIH STORITVAH NA KURILNIH NAPRAVAH.
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO NA RAČUNAL.PROGRAMU IN ZAŠČITENI Z GESLOM,ROČNO IZPISANI PODATKI SE HRANIJO V OMARI V PISARNI, KI JE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLJENJENA. vAROVANJE PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V pRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam