Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dental design d.o.o.
Sedež ali naslov: Javorškova ulica 9
Poštna številka: 1315
Kraj: Velike Lašče
Matična številka: 1717685000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kartotek pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -kupci storitev podjetja (pacienti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti -za uveljavljanje pravic posameznika pri ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, zdravstveno stanje zob, informacije o uživanju zdravil-
 • Uporabniki zbirke: ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05.10.2007, izdal po sklepu direktor podjetja Dental Design d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05.10.2007, izdal po sklepu direktor podjetja Dental Design d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP - 74. in 75. člen zakona
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, pacienti - kupci storitev, storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotoviti varnost zaposlenih, kupcev storitev in premoženja zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zunanji videz, ime priimek, zobozdravstveni status
 • Uporabniki zbirke: družba sama - Dental design d.o.o. policija, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka se izven delovnega časa zaklepajo onemogočen dostop v računalniški sistem oz. sistem kamere brez vstopnega gesla požarni zid
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ema Žibert, Trnovska ul. 8, 1000 Ljubljana - direktorica podjetja
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam