Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Sedež ali naslov: Smetanova ulica 17
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5089638003
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na članici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslvo, EMŠo, dvačan številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, hablitacija
 • Uporabniki zbirke: ZZZ, ZPIZ, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogoji in postopki za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Univerza v Mariboru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje na članici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vpisov študentov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov, kraj rojstva, status, izobrazba, vpisna številka, državljanstvo, narodnost, zavarovanje, posebne potrebe, potatki vpisi, zaposlitev, podatki o delodajalcu, šolnina, študentska izkaznica
 • Uporabniki zbirke: sodišče, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: posotpki so podrobneje določeni v Pravilniku o posredovanju osebnih podatkov iz študentskih evidenc in Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nobena
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Knjižnica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, zaposleni, zunanji uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe knjižnjice
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, zaposlitev , status, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: nihče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so varovani skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nobeno
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni dohodki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na članici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obračuna osebnih dohodkov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, davčna številka, TRR, naslov, izobrazba, delovno mesto, podatki o družinskih članih, delovna doba, status
 • Uporabniki zbirke: DURS, sodišče, ZPIZ, ZZZS, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Zavod za zaposlovaje skladno zahtevo, ki ima navedeno pravno podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so varovani skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nobeno
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam